– fokus på din neste stilling

 

Kirkemusiker/trosopplærer Svalbard kirke

 

Tromsø domprosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Det er ledig vikariat 1.3.-31.12.2023 100% stilling med ansvar for trosopplæring og kirkemusikk i Svalbard sokn. Stillingen har Svalbard sokn som særskilt tjenesteområde.

Svalbard Kirke er verdens nordligste kirke. Den har som oppgave å betjene alle som oppholder seg på øygruppa, uavhengig av nasjonalitet og kirketilhørighet. Det er 52 nasjoner representert i Longyearbyen, i en befolkning på 2300.

Svalbard kirke er en utpreget folkekirke. Kirken har en viktig posisjon, og er godt etablert som en del av lokalsamfunnets kulturliv. I tillegg til kirkelige handlinger rommer kirken flere aktiviteter som babysang, barnekor, konfirmantarbeid, speiderarbeid, temamøter, konserter og sosiale kvelder i peisestua.

Kirken har et Johannus Rembrandt 350 digitalt kirkeorgel med tre manualer, 65 stemmer. I tillegg har vi digitalt flygel fra Yamaha, N3X. Kontorene er godt utstyrt. Les mer om kirkens virksomhet: svalbardkirke.no

Det bor mange barn og unge i Longyearbyen. Det er to barnehager, grunnskole og videregående skole. I tillegg er det et universitetssenter, UNIS, med både norske og utenlandske studenter og Svalbard Folkehøgskole KFUK-KFUM.

Det er gode servicetilbud, blant annet sykehus, bibliotek, kino, idrettshall / svømmehall. Fritidsaktivitetene er mange og varierte og mulighetene for naturopplevelser er unike.

Svalbard sokn har utarbeidet egen trosopplæringsplan.

Hovedoppgaver for stillingen er konfirmantarbeid i samarbeid med soknepresten og kirkens barne- og ungdomsarbeid, samt samarbeid med skole og barnehage.
I stillingens ansvarsområde som kirkemusiker, er hovedoppgaven knyttet til gudstjenester og kirkelige handlinger, samt å være dirigent for kirkens barnekor.

Den som ansettes vil delta i daglig drift og inngå i kirkens beredskapsarbeid. Det må påregnes kvelds- og helgearbeid, samt besøk til andre bosetninger.

Den kirkelige betjeningen består av en tett samarbeidende stab bestående av sokneprest, diakoniarbeider og trosopplærer/kirkemusiker. Kirken har ikke et menighetsråd, men et rådgivende organ i et folkevalgt lokalt kirkeråd.

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli
offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

Søknadsfrist: 08.12.2022
Arbeidsgiver: Den norske kirke
Stillingstittel: Trosopplærer/kirkemusiker Svalbard
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4583539703
Startdato: 01.03.2023
Sluttdato: 31.12.2023

Arbeidsoppgaver

Ansvar for konfirmantarbeidet i samarbeid med soknepresten
Barne- og ungdomsarbeid
Samarbeid skole og barnehage
Kirkemusiker ved gudstjenester og kirkelige handlinger
Dirigent Polargospel og Polarknøtter
Delta i kirkens daglige drift og beredskapsarbeid
Andre oppgaver som ligger naturlig til stillingen

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med utdanning innenfor musikk, pedagogikk og kristendom/teologi.
Det er en forutsetning at søkere har musikalsk erfaring og kan spille orgel eller piano.
Realkompetanse vil bli vektlagt
Søker må opplyse om hun/han behersker begge målformer og engelsk.
Krav om medlemskap i Den norske kirke
Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B
Det vil være aktuelt å bære våpen ved opphold utenfor Longyearbyen.

Personlige egenskaper

Ha gode samarbeidsevner og være fleksibel,
Ha en trygg personlighet
Kunne bidra positivt inn i det faglige og miljøskapende arbeidet.
Kunne arbeide selvstendig og i team med alle ansatte og frivillige.
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i stillingskode 1434 Rådgiver.
I tillegg til lønnen kommer polartillegg tilsvarende kr 39 055 pr år.
Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse
Til stillingen hører fri møblert bolig, telefon dekkes etter fastsatte regler.
Skattesatsene for Svalbard er for tiden 16 %, inklusiv folketrygdavgift.
En årlig hjemreise til bosted på fastlandet.
Flytting dekkes etter avtale

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Søk på stillingen her.

 

9170 , Svalbard og Jan Mayen

Kontaktinformasjon

Siv Limstrand, Sokneprest Svalbard
922 00 170
sl474@kirken.no

Audun Sæbø, Personalsjef
403 11 820
an887@kirken.no

Nord-Hålogaland bispedømmeer Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard.

Her møter du:
– storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
– et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
– samisk og kvensk språk og kultur
– et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

Nord-Hålogaland bispedømme har “Mer himmel på jord” som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv

Svalbard sokn

Svalbard Kirke er verdens nordligste kirke, på 78 grader nord. Kirkens liv på Svalbard startet allerede tidlig på nittenhundretallet. Dagens kirkebygg ligger i Longyearbyen og ble innviet i 1958. Bygningen har kirkerom, peisestue med kjøkken og kontorlokaler for kirkens stab. Kirken er døgnåpen.

Tromsø Domprosti:
Består av 11 sokn: Tromsø Domkirke sokn, Elverhøy sokn, Grønnåsen sokn, Hillesøy sokn, Karlsøy sokn, Kroken sokn, Kvaløy sokn, Sandnessund sokn, Svalbard sokn, Tromsøysund sokn og Ullsfjord sokn.
To fellesråd: Karlsøy og Tromsø kirkelige fellesråd,
Svalbard kirkeråd.

Se også lokale nettsider.

Vi foretrekker elektronisk sønad:
se www.kirken.no/nord-haalogaland
For informasjon 77 60 39 60.

 

Del stillingen

Selskap

Nord-Hålogaland bispedømme

Kategorier

Kontaktinfo

 • Klikk på utlysingslenkene for kontaktinformasjon
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Lyngseidet
 • Karasjok
 • Kirkenes
 • Alta
 • Lakselv
 • Øksfjord
 • Brøstadbotn
 • Kautokeino
 • Bardufoss

Søknadsfrist

Desember 8, 2022