– fokus på din neste stilling

Helse og sosialtjenesten: *Teamleder legetjenesten *Fagrådgiver saksbehandler *Barnevernskonsulent *Sykepleier / vernepleier *Psykisk helsearbeider (søknadsfrister 10 og 17.01.2021)

100% fast stilling som oppvekstsjef (søknadsfrist 10.01.2021) 100% fast stilling som teamleder i Barnevernstjenesten Sør-Helgeland (søknadsfrist 11.01.2021)