– fokus på din neste stilling

SYKEPLEIERE 450 % stilling ved Leka sykestue og 53 % stilling i hjemmetjenesten (søknadsfrist 21.12)

Sykepleiere

 
Leka Kommune

Leknesveien 67
7994 LEKA

Søknadsfrist: 21. desember 2021
Søknaden merkes: 4455111578

Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med søkelys på gode faglige løsninger, på et sted med unike muligheter for det optimale innen rekreasjon, så er Leka kommune plassen for deg!

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra jordmor, kommunepsykolog og ergoterapeut.

SYKEPLEIERE 450 % stilling ved Leka sykestue og 53 % stilling i hjemmetjenestenKr 100 000 som signeringsbonus mot bindingstid.

Hovedoppgaver

 • selvstendig direkte pasientrettet arbeid, enten på institusjon eller hjemme hos brukere
 • medikamenthåndtering i tråd med forskrifter og vedtatte rutiner
 • iverksetting og oppfølging av medisinsk ordinert behandling
 • sørge for faglig forsvarlighet i sykepleiertjenesten
 • dokumentasjon og rapportering

Kvalifikasjoner

 • Være autorisert sykepleier eller vernepleier 
 • Relevant arbeidserfaring
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig 
 • Framvise politiattest uten anmerkninger 
 • Førerkort kl. B
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Kunne jobbe selvstendig
 • Ansvars- og kvalitetsbevisst
 • Like varierte utfordringer
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Systematisk og strukturert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Som medarbeider hos oss får du 

 • En spennende og meningsfylt arbeidshverdag 
 • Delta i et godt og kreativt arbeidsmiljø 
 • Jobbe i et inspirerende og bredt fagmiljø 
 • Mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon
 • Sykepleier får 6 års antesipert lønnsansiennitet ved fast tilsetting
 • Lønn i henhold til tariff, pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP, og flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement 
 • Utbetalt kr 100 000 som et engangsbeløp mot en bindingstid på to år (100 % stilling)

Personlig egnethet vil vektlegges når søkerne vurderes. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

 

Kontaktpersoner på sykestuen: Kommunalsjef helse og velferd Helga Bogen Størseth, tlf. 93692634 og konstituert avd. sykepleier Erna Borgen, tlf. 97758591.

Kontaktpersoner hjemmesykepleien: Kommunalsjef helse og velferd Helga Bogen Størseth, tlf. 93692634 og Maja Moen Furre, tlf. 977 31 678.

 

Snarlig tiltredelse. Stillingene er underlagt de respektive avdelingslederne.

 

Søknadsfrist: 21. desember

 

Vi ser fram til å motta søknad fra deg. Vi oppfordrer også ufaglærte til å søke, da det kan være mulig å inngå avtale om fast tilsetting på vilkår knyttet til utdanning. 

 

Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap. 1 § 2.3. 

 

Om arbeidsgiveren

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen, i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall, aktivitetspark (2022) og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon og video over kommunens historie og attraksjoner.


Leka kommune har 570 innbyggere og 75 ansatte som utøver 60 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn gjennom interkommunale samarbeid.

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Lene Reppen Grydeland
 • Tittel: Avdelingsleder for institusjonsbaserte tjenester
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: telefon 478 33 025
 • Maja Moen Furre
 • Tittel: Avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: telefon 977 31 678

Lokasjon

 • Leka

Søknadsfrist

Desember 21, 2021