– fokus på din neste stilling

Spesialist i allmenmedisin (søknadsfrist 28.11)

Spesialist i allmennmedisin ved Lunden kommunale fastlegekontor
ArbeidsgiverSandefjord kommune Sandefjord medisinske senterStillingstittelSpesialist i allmennmedisinFrist AnsettelsesformFast
Seksjon Sandefjord Medisinske Senter er en av 5 seksjoner i kommunalområdet Helse, sosial og omsorg. Sandefjord Medisinske Senter har samlet somatiske korttids-plasser (intermediær-, rehabiliterings- og lindrende avdeling, samt ØHD-plasser), Legevakt, Lærings- og mestringssenter, Frisklivssentral, Fysio- og ergoterapi til hjemmeboende og kortidslager for hjelpemidler. Lederfunksjonen for kliniske legetjenester er også lokalisert til senteret for å sikre et godt faglig fellesskap.

 

Sandefjord kommune har vedtatt en Plan for legetjenesten 2021-24, samt tiltak for fastlegeordningen. Et av tiltakene er etablering av et kommunalt

fastlegekontor. Kontoret vil ha 3 fast ansatte leger, samt 1 LIS-1 lege. I tillegg vil det etableres 3 stk. 0-hjemler med 8/2-avtale, hvor legene kan opparbeide en pasientliste, og hvor kommunen dekker driftsutgiftene.

 

Vi søker derfor etter en spesialist i allmennmedisin som skal ha det medisinsk faglige ansvaret ved fastlegekontoret, samt veiledning av leger i spesialisering.

 

Kontoret skal etableres ved Lunden senter i Sandefjord med oppstart primo 2022.Det vil være helsesekretærer og sykepleiere knyttet til kontoret, og det tas sikte på å etablere et godt tverrfaglig og utviklende fagmiljø.

 

2 av legene ved kontoret vil være i et ALIS løp mot spesialisering i allmennmedisin. Disse skal rekrutteres blant de kommunalt ansatte legene i sykehjem, legevakt og helsestasjon. Alle stillingene vil være underlagt overlege for kliniske legetjenester, som igjen er organisert i seksjon Sandefjord medisinske senter.

 

Stillingen vil lønnes etter kommunens regulativ, og vil i tillegg få 10% av HELFO-refusjonene. Listelengden vil være ca 900 pasienter.

 

 

Ansvarsområder:

Drift og organisering av fastlegekontoret i samarbeid med øvrige ansatte
Veiledning av leger i spesialisering
Medisinskfaglig ansvar for legekontoret

Arbeidsoppgaver:

Drift av pasientliste på inntil 900 pasienter
Kvalitets- og utviklingsarbeid ved legekontoret
Bidra til undervisning av annet helsefaglig personell.

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som lege og spesialist i allmennmedisin.
Erfaring fra legevakt og fastlegevirksomhet.
Kjennskap til kommunal virksomhet.
Erfaring/utdanning som veileder

Selvstendig og faglig beslutningsdyktig
Ryddig arbeidsform
Stor evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
Gode samarbeidsevner innen egen enhet og i organisasjonen generelt
Svært gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr

Spennende arbeidsoppgaver og faglig engasjerte kollegaer
Meget godt arbeidsmiljø
Tilrettelegging for vedlikehold av spesialitet.
Konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsbetingelser

Lønn

 

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8527

 

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunes pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

 

Andre opplysninger

 

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.

Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

.

Ved spørsmål om stillingene kontakt overlege kliniske legetjenester Alfrida Doksrød, tlf. 91847127 eller seksjonsleder Eli Hansen tlf. 976 48 411

 

Vi venter på din søknad

Søknadsfrist 28.11.21

 

 

Om arbeidsgiveren
Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har over 64 000 innbyggere og 5500 ansatte. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en times tid fra Oslo. Det er særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.

SektorOffentligSted3208 SandefjordBransjeHelse og omsorgStillingsfunksjonLege / Allmennmedisin
Nøkkelord
spesielist, i, allmennmedisin, ved, nytt

Sandefjord Kommune
Søk her

Hjemmeside
Flere stillinger fra Sandefjord Kommune
Følg firma
347 følger dette firmaet
3208 S

Del stillingen

Selskap

Sandefjord kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Kari Statle Gulbrandsen
  • Tittel: Kommuneoverlege kliniske legetjenester
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: 928 57 996
  • Anita M. Iversen
  • Tittel: Overlege
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: 986 69 113

Lokasjon

  • Sandefjord

Søknadsfrist

November 28, 2021