– fokus på din neste stilling

 

Spennende prosjektstilling som familiekoordinator

 

Helse og Velferd

Etter at den nye barnevernsreformen ble innført 01.01.2022, og ny barnevernslov 01.01.2023, har kommunene fått mer ansvar for forebyggende arbeid og tidlig innsats. Samlet sett er barnevernsreformen i realiteten en oppvekstreform, hvor kommunene skal tilrettelegge for tverrfaglig samhandling mellom ulike kommunale tjenester og nivåer.

Hovedmålet med reformen er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. Et av målene er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging i hele oppvekstsektoren. Tidlig innsats, med tiltak som er godt tilpasset barnas og familienes behov, er først og fremst en investering i innbyggernes velferd i Iveland kommune.

For å styrke dette arbeidet er det opprettet en 100 % prosjektstilling som familiekoordinator i Iveland kommune. Prosjektets varighet er inntil to år, med mulighet for overgang til fast stilling.

Familiekoordinatoren skal prøve ut ulike måter å gjøre dette på, og er kontaktperson for familier med ulike behov som trenger hjelp fra flere instanser i hjelpeapparatet. Målet er å sikre rett hjelp til rett tid, for både barn og voksne i deltakerfamiliene. Familiekoordinator organiserer innsatsen rundt hele familien, og skal se hele familiens behov under ett for best mulig å ivareta hele familieperspektivet i tjenesteutøvelsen.

Familiekoordinatoren inngår i et tverrfaglig team bestående av representanter for helse, skole, barnehage, SLT og habilitering. Stillingen rapporterer til den tverrfaglige styringsgruppa.

Iveland kommune mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til best mulig oppgaveløsning.

Søknadsfrist: 05.02.2023
Sted: Iveland
Stillingstittel: Spennende prosjektstilling som familiekoordinator
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Prosjekt
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4609318775

Arbeidsoppgaver

Utrede implementering av barnevernsreformen med fokus på tidlig innsats:
Familiekoordinator
Koordinere tjenester og hjelpeapparat for familiene
Kartlegge familiens ressurser og hjelpebehov
Sammen med familiene lage en plan for tiltak og oppfølging
Sikre rett hjelp til rett tid
Følge opp familiene over tid
Administrere tiltakspakke i samarbeid med tverrfaglig gruppe
Utarbeide tydelige retningslinjer for taushetsplikt, dokumentering/arkiv
Andre relevante oppgaver i samarbeid med tverrfaglig styringsgruppe kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på minimum 3-årig høyskole- og/eller universitetsutdanning
Relevant erfaring kan kompensere for utdanning på bachelornivå
Arbeidserfaring med koordinering og planarbeid på individnivå er ønskelig
Erfaring med koordinering på tvers av tjenester og fagområder
Erfaring med relasjonsarbeid og tett individuell oppfølging
Kjennskap til kommunal og statlig forvaltning, og kommunale tjenestetilbud er en fordel

Personlige egenskaper

Har evne til å tenke helhetlig og systematisk
Er løsnings- og utviklingsorientert
Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Har evne til nytenkning
Er fleksibel og tilgjengelig
Er komfortabel med å være tett på ulike problemstillinger
Er en som motiverer andre
Er engasjert og positiv
Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlig egnethet for stillingen vektlegges

Den som ansettes må fremlegge politiattest

Vi tilbyr

En spennende og variert arbeidshverdag
Gode kollegaer og et hyggelig arbeidsmiljø
Deltakelse i et viktig utviklingsarbeid
God pensjon- og forsikringsordning
Lønn etter Hovedtariffavtalen

 

Søk på stillingen her.

 

Frikstadveien 20, 4724 Iveland, Norge

Kontaktinformasjon

Lisa Eiken, Rådgiver
477 59 598

 

Iveland er en liten og oversiktlig kommune med ca. 1330 innbyggere. Vi ligger kun en 45 minutters kjøretur unna Kristiansand og 25 minutter unna Vennesla i sør og 20 minutter fra Evje i nord. Kommunen arbeider for å tilby gode tjenestetilbud til sine innbyggere. Her tilbyr man mangfoldig og variert turterreng, flotte skiløyper om vinteren og varierte aktiviteter gjennom lag og foreninger for alle aldere.

 

Del stillingen

Selskap

Iveland kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Lisa Eiken
  • Tittel: Rådgiver
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 477 59 598

Lokasjon

  • Iveland

Søknadsfrist

Februar 5, 2023