– fokus på din neste stilling

Kvinnherad kommune Rus og psykiske helsetenester

Sjukepleiar 100 % fast ved Rus- og psykiske helsetenester

 

Omtale av stillinga

Rus- og psykiske helsetenester søkjer etter sjukepleiar 100 % fast stilling. 12 timersvakter. Arbeid kvar 3. helg
Arbeidstad i Rosendal, ved Borgjo Bufellesskap.

Som tilsett ved Rus og psykiske helsetenester skal ein arbeide ut frå eit recoveryperspektiv. Dette inneberer å ha fokus på ressursar, meistring, likeverd og fleksibilitet. Ein skal bistå brukarane i å nå eigne mål for ein betre kvardag med meining og meistring.

Tilsetting medio April 2023.

Kvalifikasjonar

  • Det vert stilt krav om autorisasjon som sjukepleiar.
  • Erfaring og/eller vidareutdanning i psykisk helsearbeid kan vere eit føremom
  • Førarkort klasse B –

Personlege eigenskapar

– Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
– Du må vere fleksibel og løysningsorientert.
– Du må ha gode kunnskaper i norsk skriftleg og munnleg.

Ved tilsetjing vert det lagt vekt på personelge eigenskapar og relevant arbeidserfaring.

Oppmodar menn til søkja til å søkja stillinga.

Vi ber og om at du oppgir mobiltelefonnr. og e-postadresse i søknaden din.

Vi tilbyr

Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML.
Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP.
Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd.
Gode arbeidstilhøve.
Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar.

Søknad vert å senda

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentleggjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert.

Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og

 

Søk på stillinga her.

Fylke: Vestland

Jobbtype: Fast

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Skift/turnus

 

Søknadsfrist: 30.01.2023

 

Tiltreding: 03.04.2023

Arbeidsstad: Borgjo bufelleskap

 

Kontaktpersonar:

Linn Stene Hellås

mob: +47 959 60 651

Rune Bergstø Jacobsen

mob: +47 936 29 939

 

Heimeside:
www.kvinnherad.kommune.no
Adresse: Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Kvinnherad kommune Rus og psykiske helsetenester

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.

Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

 

Del stillingen

Selskap

Kvinnherad kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Irina Zimina
  • Tittel: Einingsleiar
  • E-Post: irina.zimina@kvinnherad.kommune.no
  • Mobil/Tlf: Mobil 488 94 055 Arbeid 488 94 055

Lokasjon

  • Rosendal

Søknadsfrist

Desember 26, 2022