– fokus på din neste stilling

Saksbehandler Vann og avløp Vann og avløp p.t vann og avløp – Kraby (søknadsfrist 14.02.2022)

Østre Toten kommune – Vann og avløp
Saksbehandler Vann og avløp 100% midlertidig stilling i 1 år med mulighet for forlengelse

Saksbehandler Vann og avløp
Arbeidssted

Vann og avløp har 22 ansatte fordelt i en del som drifter ledningsnett og en del som drifter prosess, samt en stab med personell som ivaretar prosjekter og saksbehandling. Enheten skal sørge for å levere rent og trygt drikkevann, samt sikre forsvarlig håndtering av avløpsvann og avfall.

Fakta om stillingen

Stillingen som saksbehandler Vann og avløp vil inngå i stabsgruppen. Stillingen krever en stor grad av nøyaktighet og selvstendighet. Vi praktiserer selvledelsesprinsipper. Det er fordel med erfaring fra saksbehandling og kunnskap om offentlig forvaltning. Søkeren må være forberedt på å «stå i stormen» og håndtere løpende saker på en profesjonell måte, både på telefon og i møter med innbyggere og andre aktører. Et grunnleggende miljøengasjement vil være en styrke i arbeidet. Det kreves meget god skriftlig formuleringsevne og muntlige egenskaper.

Du vil inngå i et arbeidsmiljø bestående av både ingeniører, fagarbeidere og saksbehandlere.

Arbeidsmiljøet preges i stor grad av god takhøyde og korte beslutningslinjer.

Arbeidsoppgaver

Saksbehandling i vann og avløpssaker.
Sende ut og følge opp pålegg og vedtak om utbedring av avløpsanlegg og stikkledninger.
Kommunikasjon og veiledning med innbyggere angående vann- og avløpsløsninger.
Delta i planlegging, drifts- og prosjektmøter.
Fysisk tilsyn av private avløpsanlegg og tilkoblinger til kommunalt avløp.
Stillingen vil også kunne tillegges andre oppgaver innen ansvarsområdet til avdelingen.
Kvalifikasjoner

Relevant teknisk eller miljøfaglig bakgrunn eller annen tilsvarende utdanning. Søkere med god og relevant realkompetanse kan kompensere for kravet.
Meget gode fremstillings- og formidlingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig
Gode akademiske skriveferdigheter
Gode IT-kunnskaper og kunne arbeide med saksbehandlingssystemer
God forståelse av myndighetsrollen
Erfaring fra saksbehandling er en fordel
Førerkort kl. B
Personlige egenskaper

Gode kommunikasjonsevner
Strukturert og effektiv med god gjennomføringsevne
Ansvarsbevisst og nøyaktig
Utadvent og med pågangsmot
Miljøfaglig interesse
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Opplæring vil bli gitt.

Vi kan tilby

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.
Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.
Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26.
Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.
Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Skriv ut
Søk her
Del på:

Referansenr:
2022-sak 01

Fylke:
Innlandet
Jobbtype:
Engasjement

Heltid/Deltid:
Heltid

Arbeidstid:
Dag

Søknadsfrist:
14.02.2022

Tiltredelse:
01.03.2022

Arbeidssted:
p.t vann og avløp – Kraby

Kontaktpersoner:
Vegard Aass

tlf: +47 97696477

Hjemmeside:
/www.ostre-toten.kommune.no/
Adresse:

Østre Toten kommune – Vann og avløp
Østre Toten kommune er én av 46 kommuner i Innlandet fylke, og har ca. 15 000 innbyggere. Vår visjon er «Livskvalitet ved Mjøsa». Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

Del stillingen

Selskap

Østre Toten kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Vegard Aass
  • Tittel: Vann- og avløpssjef
  • E-Post: vegard.aass@ototen.no
  • Mobil/Tlf: tlf: 976 96 477
  • Kjell Nyborg
  • Tittel: Fagleder prosess
  • E-Post: kjell.nyborg@ototen.no
  • Mobil/Tlf: tlf: 957 85 066,

Lokasjon

  • Lena

Søknadsfrist

Februar 14, 2022