– fokus på din neste stilling

 

Vi søker ny rektor som ønsker å styrke skaperglede, engasjement og læring ved Breidablikk skole

 

Ønsker du å utgjøre en forskjell for barna og unge i Stangeskolen? Da er vi på jakt etter deg som vår nye rektor ved Breidablikk skole.

Breidablikk skole er en liten fulldelt skole med rundt 100 elever og 19 ansatte, fordelt på pedagoger, assistenter, fagarbeidere, SFO-leder, sekretær og rektor. Breidablikk skole ligger landlig til på Ilseng med gangavstand til Ilsengstiene, flotte våtmarksområder, elv og skog, og har et stort uteområde som innbyr til lek og læring hele året.

Vi søker en engasjert skoleleder som er dyktig på å skape gode relasjoner og ser verdien av et godt samarbeid med alle relevante aktører. Vår nye rektors viktigste oppgave er å sørge for at elever ved skolen opplever at de er en de lav et inkluderende lek- og læringsfellesskap som fremmer helse, trivsel og læring. Med dette som mål har du fokus på det profesjonelle læringsfellesskapetog ambisjoner om å lede ansatte læring og utvikling.

Du er ambisiøs på vegne av elever og evner å følge opp og tilrettelegge for at den enkelte elev opplever mestring og progresjon. I stangeskolen skal den enkelte elev få realisert sitt læringspotensial og gis mulighet til å få oppfylt sine drømmer for fremtiden. Du evner å skape gode resultater sammen med andre og er i tillegg en viktig brobygger mellom skole og hjem.

Søknadsfrist: 04.12.2022
Arbeidsgiver: Stange kommune
Sted: Ilseng
Stillingstittel: 2.gangs utlysning: Rektor Breidablikk
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform:Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4587474298

Arbeidsoppgaver

Lede kollektive prosesser for å nå Stangeskolens overordnede målsettinger
Lede og videreutvikle skolens profesjonsfellesskap
Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet i tråd med LK20 slik at det bidrar til å øke læringsutbyttet for hver enkelt elev ved bruk av ulike data
Utøve tillitsbasert ledelse og sikre involvering, deling, samskaping og samarbeid
Lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats til det beste for elevene
Sikre god økonomistyring, samt etablere gode rutiner og systemer
Forvalte skolens totale ressurser på en måte som sikrer god elevtilpasset undervisning
Sikre god elevmedvirkning, samt et godt samarbeid med foresatte og eksterne samarbeidspartnere
Forpliktende samarbeid i oppvekstsektoren og på tvers av fagmiljøet
Stillingen rapporterer til kommunalsjef oppvekst

Kvalifikasjoner

Relevant pedagogisk utdanning på høyskole/universitetsnivå
Lederutdanning. Eventuell ledererfaring kan kompensere for manglende lederutdanning
Relevant erfaring som kvalifiserer for mangfoldig skolelederstilling
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
God digital kompetanse
Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

Du har høy arbeidskapasitet, er fleksibel og har et stort engasjement rundt elevers læringsprosesser
Du jobber for å oppnå gode resultater i samarbeid med de ansatte og øvrige aktører
Du inspirerer, involverer og er tydelig på skolens helhetlige oppdrag
Du har evnen til å skape gode samarbeidsrelasjoner med ansatte, elever, foresatte og andre samarbeidspartnere for skolen
Du er en relasjonsbygger som evner å legge til rette for utvikling hos den enkelte
Du tar selvstendige beslutninger innen eget ansvarsområde og tar ansvar for resultater
Du er faglig oppdatert

Vi tilbyr

En spennende og innholdsrik hverdag, med stort ansvar og myndighet
Handlingsrom til å utvikle og organisere en god skolehverdag for elever og ansatte
Godt fagmiljø og samarbeid internt i oppvekstsektoren og på tvers av fagmiljøer
Ledernettverk og lederstøtte
Tett oppfølging av skoleeier
Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk

 

Søk på stillingen her.

 

Breidablikk skole (Stange), Skøyenvegen 7, 2344 Ilseng, Norge

Kontaktinformasjon

Denis Aggrey
Kommunalsjef oppvekst
936 76 740
denis.aggrey@stange.kommune.no

 

Hjemmeside:
https://www.stange.kommune.no/

 

Stange kommune har over 1500 ansatte, og er den største arbeidsplassen i Stange. Som arbeidstaker hos oss kan du bidra til vekst og utvikling og bli del av et stort fagmiljø med kolleger fra mange ulike yrkesbakgrunner.

Våre verdier er åpenhet, trygghet og mangfold.

Stange er inngangsporten til Innlandet. I en tid hvor urbanisering er et av samfunnets tydeligste trekk, er beliggenheten til Stange kommune veldig sentral – en grønn lunge i et urbaniserende område. Med hyppige togavganger er det mange som pendler fra Oslo og kombinerer det med hjemmekontor. Videre utbygging av jernbanen vil redusere reisetiden og øke antall togavganger ytterligere.

Det handler om p u s t e r o m – å gi folk rom til å være tro mot seg selv og nok plass for å strekke seg mot målene sine.

Les mer om Stange kommune på våre hjemmesider og følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn.

 

Del stillingen

Selskap

Stange kommune

Lenke til firma

Kategorier

Kontaktinfo

  • Inger Lise Storlien
  • Tittel: HR-sjef
  • E-Post: inger.lise.storlien@stange.kommune.no
  • Mobil/Tlf: 908 58 074

Lokasjon

  • Stange

Søknadsfrist

August 21, 2022