– fokus på din neste stilling

 

Nordmøre interkommunalt politiske råd

Regional samfunnsplanlegger

 

Nordmøre interkommunale politisk råd (Nordmøre IPR) har ledig 100% fast stilling som regional samfunnsplanlegger.

Nordmøre IPR er det politiske samarbeidet mellom kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Vi skal på vegne av deltakerkommunene være en aktiv pådriver for å strategisk arbeid med samfunnsutviklingen i regionen, fremme regionens interesser, og være et bindeledd mellom politikk, næringsliv og offentlige styringsorganer. Les mer www.nipr.no

Administrasjonen består av daglig leder samt en rådgiver innen helseområdet i 50% stilling. Stillingen rapporterer til daglig leder. Arbeidsgiver er Kristiansund kommune som er kontorkommune for Nordmøre IPR. Arbeidssted er p.t en kombinasjon av Kristiansund og Tingvoll, med kontor i Campus F13 (Fosnagt. 13) i Kristiansund og i fellesskapet på Tingvoll Økopark. Nordmøre IPR skal inn i Campus Kristiansund når det står ferdig høsten 2024.

Kommunene på Nordmøre har nylig ferdigstilt et 3-årig prosjekt innen plansamarbeid i fellesskap med Statsforvalteren og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nordmørskommunene er svært innovative på samfunnsplanlegging, og bærekraft går som en rød tråd i utviklingsarbeidet. Prosjektet ga veldig gode samarbeidsgevinster, og kommunene ønsker å utvikle dette videre ved å styrke arbeidet for bærekraftig samfunnsutvikling gjennom å ansette en regional samfunnsplanlegger.

Tenk å ha en jobb som handler om samfunnsutvikling på Nordmøre!

Nå har du faktisk muligheten, Nordmøre IPR ønsker deg som har stort engasjement for samarbeid og positiv utvikling på Nordmøre.

Arbeidsområder

 • videreutvikle samarbeidet om kommunale planstrategier gjennom felles forutsetninger, utfordringer og muligheter i regionen
 • bistå og samordne samarbeidskommunene i arbeidet med å oppdatere kommuneplanens samfunnsdel og utarbeide felles regional analyse- og utfordringsdel
 • utvikle samarbeidet om regional samfunnsutvikling ved å styrke klima- og naturperspektivet som grunnlag for bærekraftig arealforvaltning/-bruk
 • vurdere nye innovative grep for å ytterligere effektivisere planprosessene for kommende planperiode
  koordinere og drifte etablert fagnettverk for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene, og med regionale myndigheter
 • koordinere arbeidet for å forbedre den politiske forankringen og involvering i planprosessene,
 • herunder bistå for å styrke folkevalgtopplæringen om temaet kommunal planlegging, klima, bærekraftig naturmangfold og arealforvaltning
 • videreutvikle betydningen av Tingvoll som Nordmøre sitt bærekraftssenter
 • bistå i det administrative arbeidet, spesielt innen kommunikasjon og digitale system

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning på minimum bachelor-nivå, eksempelvis innen samfunnsplanlegging
 • kompetanse og erfaring med å lede prosesser/prosjekter
 • meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Ønskelige kvalifikasjoner

 • relevant arbeidserfaring
 • god kjennskap til offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • stort engasjement for samfunnsutvikling.
 • du må like å ta initiativ og trives med ansvar, og ha evnen til å jobbe selvstendig og målrettet.
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter overfor ulike målgrupper.
 • du bør ha kompetanse og interesse for digitale løsninger.
 • du må ha evnen til å jobbe selvstendig og målrettet.

Vi tilbyr

 • en utfordrende, spennende og selvstendig stilling som bidrar til positiv utvikling i og mellom kommunene. Kommunene er den fremste velferds- og samfunnsutvikleren i lokalsamfunnet, og her vil du samarbeide med engasjerte ordførere og kommunedirektører faglig vekst og utvikling og tverrfaglig samarbeid innenfor et helt sentralt område for kommunene å være del av større nettverk med kollegaer, kommuneledelsen i samarbeidskommunene, faglige nettverk innen flere tjenesteområder samt samarbeid med tilsvarende IPR i sørlige Trøndelag, Romsdal og Sunnmøre gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her..

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

 

Søk på stillingen her.

 

Referansenummer: 22/6970

Fylke: Møre og Romsdal

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 09.01.2023

 

Arbeidssted: Nordmøre IPR

 

Kontaktpersoner:

Ellen Engdahl

mob: +47 90997152

Odd Arild Bugge

mob: +47 95828701

 

Hjemmeside:
www.kristiansund.kommune.no
Adresse: Vågeveien 4 6509 Kristiansund

 

Kristiansund kommune

Ytterst mot storhavet ligger sjarmerende Kristiansund. En moderne by der bybildet farges av et rikt kulturliv, nye næringer og ramsalt historie. Kristiansund har 25.000 trivelige innbyggere og en urban bykjerne. Her er det råere og friskere, men samtidig varmere mellom mennesker. Vi har aktive og inkluderende sports- og musikkmiljøer, internasjonal fotofestival og en myriade av andre aktiviteter. Fantastisk natur både til sjøs og til fjells gir muligheter for et aktivt og variert friluftsliv. Kommunen har utviklingsorienterte skoler og barnehager med nasjonale topplasseringer, flotte idretts- og friluftslivsanlegg samt et spennende, engasjerende og relevant næringsliv. Med fly er du på Gardermoen i løpet av 45 minutter, og i Trondheim på 3,5 time med hurtigbåt.

 
 

Del stillingen

Selskap

Kristiansund kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Toril Skram
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 71573900 mob: +47 93052149

Lokasjon

 • Kristiansund N

Søknadsfrist

Januar 9, 2023