– fokus på din neste stilling

Rådgiver / seniorrådgiver nordområdene (søknadsfrist 17.11)

Vil du jobbe med atomberedskap og radioaktivitet i miljøet og samarbeide med fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt?
Nordområdene, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Vil du jobbe med atomberedskap og radioaktivitet i miljøet og samarbeide med fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt?

Nordområdeseksjonen har fem stillinger i Tromsø og to stillinger i Svanvik i Sør-Varanger. Nordområdeseksjonen samarbeider tett med hovedkontoret i Bærum. Vi søker nå en rådgiver/seniorrådgiver til en fast stilling ved vårt nordområdekontor i Tromsø.
Søknadsfrist:17.11.2021
Arbeidsgiver:Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Stillingstittel:Rådgiver/seniorrådgiver nordområdene
Stillinger:1
Heltid / Deltid:Heltid
Ansettelsesform:Fast
Stillingsprosent:100
Webcruiter-ID:4444873753
Sosial deling :
Arbeidsoppgaver
Bistå i arbeid innen atomberedskap lokalt, regionalt og nasjonalt, være del av krisehåndteringen av atomhendelser
Samarbeide med andre myndigheter og etater om utvikling av atomberedskapen
Oppgaver knyttet til overvåking av radioaktivitet i miljø gjennom deltagelse i ulike overvåkingsprogram lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Bidra til drift av vårt laboratorium for måling av radioaktivitet og kvalitetssikringsarbeid
Delta i myndighetssamarbeid med Russland innen fagområdene atomsikkerhet, overvåking og beredskap
Bidra til forskningssamarbeidet i Framsenteret

Kvalifikasjoner
Vi krever at du har:

høyere utdanning, mastergrad eller tilsvarende, innen fysikk, kjemi, biologi, miljøstudier, strålevern og/eller beredskap. Lang relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for utdanningskravet.
Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk
I tillegg er det en fordel om du har:

arbeidserfaring innenfor et eller flere relevante fagfelt, og gjerne innen offentlig forvaltning eller forskning
kompetanse innen beredskap og sikkerhet
kompetanse/erfaring innen området atomsikkerhet, strålevern og radioaktiv forurensing
erfaring innen laboratorie- eller kvalitetsarbeid
erfaring med måling av radioaktivitet eller andre typer målinger
erfaring fra internasjonalt arbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester skal lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Personlige egenskaper
Du har evne og vilje til å sette deg inn i nye oppgaver
Du tar initiativ og er en gjennomfører som får jobben gjort
Du trives med selvstendig arbeid samtidig som du er god til å samarbeide med andre
Vi tilbyr
En utfordrende stilling med gode utviklingsmuligheter og samarbeid med anerkjente fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer
Trivelige lokaler i flott natur
God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
Fleksitidsordning, sommertid, trening i arbeidstiden, tjenestetelefon og fem ukers ferie
Lønn etter Statens regulativ som som rådgiver/seniorrådgiver kr 550.000-700.000,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse
6 måneders gjensidig prøvetid

Mangfold i DSA
I DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Har du spørsmål om stillingen?
Hvis du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt. Mer informasjon om DSA finner du på vår hjemmeside www.dsa.no. Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

 

Hjalmar Johansens gate 14, 9007 Tromsø, Norge
Map
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Inger Eikelmann
Seksjonssjef
90557894
Inger.Eikelmann@dsa.no

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.
Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 120 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For mer informasjon se www.dsa.no

 

Bruksvilkår Tilgjengelighetserklæring Webcruiter

Del stillingen

Selskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Lenke til firma

https://www.dsa.no/

Kategorier

Kontaktinfo

  • Inger Eikelmann
  • Tittel: Seksjonssjef
  • E-Post: Inger.Eikelmann@dsa.no
  • Mobil/Tlf: 905 57 894

Lokasjon

  • Tromsø

Søknadsfrist

November 17, 2021