– fokus på din neste stilling

Kongsberg kommune – Tjenesteutvikling i Kongsbergregionen

Rådgiver for pedagogisk utviklingsarbeid – Kongsbergregionen

 

Spennende stilling innen tjenesteutvikling i Kongsbergregionen

Vi har en ledig stilling i 100 % som rådgiver for pedagogisk utviklingsarbeid i Kongsbergregionen.

De 8 kommunene i Kongsbergregionen samarbeider om Tjenesteutvikling. Hovedsatsningene i samarbeidet er:

Kvalitet i tjenesteleveransen
Kompetanseutvikling
Innovasjon og digitalisering
Les mer om Tjenesteutviklingssamarbeidet her.

Kommunene har siden 2017 samarbeidet om prosjektet «Alle Med» som er et utviklingsprosjekt for å drive systematisk utvikling av læringsmiljøet.

Du som ansettes vil få prosjektlederansvaret for dette prosjektet. I tillegg får du ansvar for følgende:

Lede, koordinere og følge opp det regionale utviklingsarbeidet i oppvekstsektoren
Sammen med oppvekstledernettverket utvikle langsiktige strategier for oppvekst i Kongsbergregionen
Koordinere og utvikle kompetansetiltak for barnehager og skoler i regionen
Sikre tett kontakt med Universitet og Høgskolesektoren
Følge opp og fasilitere møter i det regionale oppvekstnettverket og eventuelle undernettverk
Ved behov bistå i sekretariatets øvrige arbeid

Krav og ønsker til deg:

Relevant høyere utdanning og kompetanse innen pedagogikk
Relevant erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid
Du kan jobbe selvstendig og har gode samarbeidsevner
Du er fleksibel og en god lagspiller
Du er engasjert og liker å arbeide i et hektisk miljø
Du har evne til å prioritere og omprioritere når situasjonen krever det
Du kommuniserer tydelig og har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
Personlig egnethet vil bli særskilt vektlagt. Det er ønskelig at rådgiver sitter i Kongsbergregionens lokaler på Kongsberg noen dager pr. uke. Det må påregnes noe reisevirksomhet. Den som ansettes må derfor ha førerkort og disponere bil. Stillingen rapporterer til daglig leder for Tjenesteutvikling i Kongsbergregionen.

Vi tilbyr:

En spennende og tidsaktuell stilling som bidrar til å gjøre en forskjell for kommunene
Gode muligheter for selvutvikling og et bredt sammensatt kompetansemiljø, med hyggelige og erfarne kolleger
Fleksitidsordning
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk for kommunesektoren
God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Kontaktpersoner for stillingen:

Randi Halvorsen: Pedagogisk konsulent Rollag kommune og leder av oppvekstnettverket – tlf. 934 14 531
Britt Inger Kolset: Daglig leder Tjenesteutvikling i Kongsbergregionen – tlf: 481 66 221

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsbergregionen, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Viken

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 09.01.2023

 

Tiltredelse: etter avtale

Arbeidssted: Kongsberg

 

Kontaktpersoner:

Britt Inger Kolset (leder tjenesteutvikling Kongsbergregionen)

tlf: 481 66 221

Randi Halvorsen

tlf: 934 14 531

 

Hjemmeside:
www.kongsberg.kommune.no
Adresse: Hasbergs vei 36 3616 Kongsberg

Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Del stillingen

Selskap

Kongsberg kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Britt Inger Kolset
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: +47 481 66 221

Lokasjon

  • Kongsberg

Søknadsfrist

Januar 9, 2023