– fokus på din neste stilling

Rådgiver arealplan (Søknadsfrist: 31.10)

Rådgiver arealplan

 

Arbeidsgiver Sysselmesteren på Svalbard

Stillingstittel Rådgiver arealplan

Frist 31.10.2021

Ansettelsesform Fast

Ved Sysselmesteren på Svalbard er det ledig en åremålsstilling som arealplanforvalter i miljøvernavdelingen.

Vi søker etter arealplanlegger som vil bidra til å videreutvikle Sysselmesteren på Svalbard som en kompetent og effektiv virksomhet. Ansatte ved Sysselmesteren på Svalbard skal bidra til å oppnå resultater i daglig drift og ved kriser.

Som medarbeider ved Sysselmesteren på Svalbard kjennetegnes du som samarbeidsvillig, trygg, modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Den som ansettes må ha evne til å jobbe selvstendig, strukturert, resultatorientert og med god gjennomføringsevne.

Arbeidsoppgaver

Behandling av planforslag etter svalbardmiljøloven, herunder koordinering av innspill fra alle fagområder i miljøvernavdelingen.
Veiledning om arealplanlegging og naturforvaltning etter svalbardmiljøloven.
Saksbehandling etter svalbardmiljøloven med forskrifter for tiltak og aktiviteter i og utenfor arealplanområdene og i verneområder. Oppgavene er varierte fra vurdering av enkle meldingssaker til søknader med krav om konsekvensutredninger.
Ansvar for å behandle saker om motorferdsel.
I perioder må arbeid innenfor andre deler av miljøvernavdelingens arbeidsområder påregnes.

Kvalifikasjoner

Mastergrad eller tilsvarende innenfor arealplanlegging, lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
Søker må ha relevant forvaltningserfaring fra arealplanlegging. Erfaring med naturforvaltning er i tillegg ønskelig.
God GIS-kompetanse er ønskelig.
Kunnskap om Svalbard er en fordel.
God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.
Tilfredsstillende vandel for mulig sikkerhetsklarering.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som arbeider selvstendig og systematisk, er fleksibel og løsningsorientert, har god rolleforståelse og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Personlig egnethet blir tillagt særlig vekt.

Vi tilbyr

Stillingen er lønnet som rådgiver eller seniorrådgiver i stillingskode 1434 og 1364 i Statens lønnsregulativ, og vil etter en samlet vurdering av den tilsattes kvalifikasjoner bli lønnet innenfor spennet kr 550 000 – kr 630 000 per år.
Polartillegg på for tiden 36.720,- per år.
Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør for tiden 18,2 %.
Fri bolig, fri til- og fratredelsesreise og feriereiser etter gjeldende regulativ.

Om arbeidsgiveren

Svalbard er en del av kongeriket Norge, og Sysselmesteren er regjeringens øverste representant på øygruppen. Sysselmesteren er politimester og har samme myndighet som en statsforvalter. Virksomheten har en miljøvernavdeling, en politiavdeling, en administrasjonsavdeling og en stab med til sammen 46 ansatte i åremålsstillinger.

Sysselmesterens administrasjonsbygg ligger i Longyearbyen på 78 grader nord. Longyearbyen er et lokalsamfunn med et godt tjenestetilbud og et rikt kulturliv. Svalbard tilbyr storslått natur med gode muligheter for spennende opplevelser både i nærområdet til Longyearbyen og ute i den arktiske villmarken.

Spørsmål om stillingen

Kristin Heggelund  Telefon79 02 43 05

 

Del stillingen

Selskap

Sysselmesteren på Svalbard

Kategorier

Kontaktinfo

  • Sølvi Elvedah
  • Tittel: Assisterende sysselmester
  • E-Post: soelvi.elvedahl@sysselmesteren.no
  • Mobil/Tlf: 79 02 43 03
  • Helle Hamnevoll
  • Tittel: Rådgiver samfunnssikkerhet og beredskap
  • E-Post: helle.hamnevoll@sysselmesteren.no
  • Mobil/Tlf: 79 02 43 31

Lokasjon

  • Longyearbyen

Søknadsfrist

August 22, 2021