– fokus på din neste stilling

 

Prosjektleder ressurssenter for frivillighet

 

Om stillingen

Pinnebrød på bål – foto Bo Mathisen
Kirkelig fellesråd I Trondheim lyser ut 100% prosjektstilling med Byåsen menighet som arbeidssted. Stillingen ønskes besatt så snart som mulig, med varighet til 31.12.2025. Prosjektlederens nærmeste overordnet er Daglig leder Byåsen menighet.

Målsetting for prosjektet:
Å etablere et ressurssenter for frivillighet for menighetene i Trondheim. Dette er tenkt gjort gjennom å utvikle det lokale frivillighetsarbeidet i Byåsen sokn på en systematisk måte, med hovedfokus på organisk frivillighet – frivilligheten som vokser opp nedenfra. Prosjektet skal gjennomføres i samspill med andre lokale frivillige aktører, som det er naturlig å samarbeide med. Prosjektet er basert på frivillighetens grunnleggende karakter for menighetenes liv, lokalsamfunnets muligheter og den fysiske- og psykiske helse til det enkelte mennesket. Les mer om prosjektet på Byåsen menighet sin hjemmeside:  https://www.kirken.no/byaasen

Ressurssenteret skal bygges opp og er tenkt å fungere slik at andre menigheter kan dra nytte av dette arbeidet. Det etableres nettverk og forum i lokalmenigheten, lokalsamfunn og mellom DnKs menigheter i Trondheim, for å styrke relasjoner og muligheter for utveksling av kompetanse og ressurser. Målet er å få etablert ett arbeidslag som kan spille hverandre gode, til felles nytte for menighetsmedlemmene og lokalbefolkningen. Prosjektet har en styringsgruppe som prosjektleder skal rapportere til.

Prosjektleders hovedarbeidsoppgaver vil være

 • Være pådriver for utvikling av mer organisk frivillighet, slik at det blir en naturlig arbeidsform i menighetene.
 • Tilføre veilednings-, relasjons- og kommunikasjonskompetanse for ansatte i kirka og frivillige.
 • Velge ut og implementere, eventuelt utarbeide metoder og systemer som legger til rette for organisk frivillighet, samt bidra til kompetansehevende tiltak for prosjektet.
 • Videreutvikle oppfølging av eksisterende frivillige.
 • Nettverksbygging og samskaping i menighet, lokalsamfunn, kommunen og aktuelle aktører innen frivillighet.
 • Utvikle ledelse av frivillighet som arbeidsform.
 • Legge til rette for forskning på prosjektet
 • Rapportere til prosjektledelsen samt levere sluttevalueringsrapport til styringsgruppa.
 • Den som ansettes må være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor innen relevant fagkrets.
 • Kompetanse og erfaring på prosjektledelse.
 • Erfaring fra arbeid med frivillighetsledelse, gjerne innen menighetsliv er ønskelig.
 • Erfaring og kompetanse innen markedsføring og kommunikasjon er ønskelig.
 • Trives med administrative oppgaver.
 • Ha god fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Utadrettet, inkluderende og tillitsskapende, samt evne til å opptre selvstendig og ansvarsfullt.
 • God på å bygge nettverk og relasjoner, og god på å engasjere og inspirere.
 • God på å prioritere oppgaver og tid.
 • Tenke strategisk i samarbeid med stab og styringsgruppe om retning og veivalg.
 • Har administrative evner, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig utvikling
 • God innflytelse over egen arbeidssituasjon
 • Lønn i samsvar med avtaleverk i Den norske kirke
 • Offentlige forsikrings- og pensjonsordninger
 • Snarlig oppstart for rett person

Den som blir tilsatt må være medlem av og lojal mot Den norske kirkes verdigrunnlag.
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.
Tilfredsstillende politiattest må framlegges ved ansettelse.

 

 

 • Søknadsfrist:10.04.2023
 • Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
 • Sted: Trondheim
 • Stillingstittel: Prosjektleder ressurssenter for frivillighet
 • Stillinger: 1
 • Ansettelsesform: Engasjement
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Stillingsprosent: 100
 • Sluttdato: 31.12.2025
 • Webcruiter-ID: 4635647693

Kontaktinformasjon

Ingrid Eikli Heggset
Daglig leder Byåsen menighet
Telefon:90800297

 

Adresse: Selsbakklia 7, 7027 Trondheim, Norge

 

 

Søk her

 

Om arbeidsgiveren

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 165 medarbeidere knyttet til ulike typer stillinger i 16 sokn (22 kirker) og 4 gravplassenheter (19 gravplassanlegg), bygg og eiendomsforvaltning og økonomi- og serviceavdeling. Stillingen som Prosjektleder frivillighet er organisatorisk plassert i avdeling Kirkeliv og har Daglig leder Byåsen menighet som nærmeste leder.

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

Del stillingen

Selskap

Kirkelig fellesråd Trondheim

Kategorier

Kontaktinfo

 • Inger Helen Nygård
 • Tittel: Avdelingsleder Kirkeliv
 • E-Post: in472@kirken.no
 • Mobil/Tlf: 928 10 420

Lokasjon

 • Trondheim

Søknadsfrist

April 10, 2023