– fokus på din neste stilling

 

Vikariat som menighetsprest i Nore og Uvdal kirkelige fellesråd

 

Arbeidsgiver: Nore Og Uvdal Kirkelige Fellesråd

Sted: Sentrum 18, 3630 Rødberg

Stillingstittel: Prest

Søknadsfrist: 22.02.2023

Vikariat som menighetsprest i Nore og Uvdal kirkelige fellesråd i ett år

Nore kirkelige fellesråd har ledig stilling som menighetsprest fra 1. mars 2023 til 2. april 2024.

Nore kirkelige fellesråd består av Nore, Uvdal og Tunhovd sogn/menigheter og er sammenfallende med Nore og Uvdal kommune. Dette er en spennende og variert stilling, med relativt stor frihet, engasjerte og trivelige medarbeidere.

I staben er det sokneprest, organist, kirkeverge, sekretær og tre kirketjenere. Staben har et tett samarbeid og godt kontorfellesskap på Rødberg i sentrum av kommunen. Det er jevnlige stabsmøter. Det er også andre engasjerte frivillige i menighetene som menighetspresten vil kunne samarbeide med. Menighetspresten kan også delta på prostisamlingene og blir inkludert i prosten sitt arbeid i stor grad.

Kommunen har ca. 2500 innbyggere, 2 barneskoler samt ungdomsskole og videregående skole. Det er flott natur og gode oppvekstsvilkår. Det er gode muligheter for å gjøre seg bruk av naturen både sommer og vinter. Det er fire kirker i kommunen som er i jevnlig bruk, samt at vi har to av landets eldste og mest særpregede stavkirker. Stavkirkene er brukt til gudstjenester i juli og august.

Menighetslivet er preget av en folkekirkelig kultur med stor åpenhet for kirken. Dåpstall og konfirmasjonstall er høye, og våre trosopplæringstiltak har god oppslutning. Det er utarbeidet trosopplæringsplan for menighetene. Det drives i dag babysang i tillegg til Lys Våken og Tårnagent og andre enkelttiltak.

Menighetspresten vil kunne forvente gudstjenester stort sett annenhver helg, og vil kunne delta i prostiets beredskapsordning etter ønske. Gravferder fordeles mellom prestene.

Menighetspresten har et særlig ansvar for konfirmantundervisningen. De siste årene har det vært rundt 20 konfirmanter. Menighetspresten vil ha et overordnet ansvar for trosopplæringen.

Arbeidsoppgaver:

Forrette gudstjenester og kirkelige handlinger etter oppsatt plan.
Ansvar for trosopplæring, særskilt for konfirmantundervisning, Lys Våken og Tårnagent
Andakter på sykehjem.

Utdanningsnivå:

Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
Mastergrad i teologi og praktikum
Annen utdanning godkjent av Kirkerådet

Personlige egenskaper:

Du vil bli en del av en engasjert stab og samarbeide på tvers av profesjoner.
Du er fleksibel og målrettet i arbeidet.
Du trives i folkekirken og evner å finne språk og former som kommuniserer det kristne budskapet i vår tid.
Du trives med barn og unge, og er engasjert i å jobbe for å skape gode og trygge møteplasser for disse.

Vi tilbyr:

Allsidig prestetjeneste.
Lønn tilsvarende kapellan 0922 kapellan. Medlemskap i KLP.
Ferie og fritid etter gjeldende avtaleverk. Arbeidsuke på 35,5 timer.
Skyss godtgjøres etter regulativ. Den som tilsettes må disponere bil.
Tillegg for helge- og kveldsarbeid.
Vi kan være behjelpelige med å anskaffe bolig.
ABV og etterutdanning som for øvrig prestetjeneste i bispedømmet.
Gode kontorforhold.

 

**Kontaktinfo:**Sokneprest Trond Morlandstø tlf 920 46675 eller kirkeverge Halvor Haugestad tlf. 4104 6104, mail: kirkevergen@nore.kirken.no

 

Arbeidsgiver: Nore Og Uvdal Kirkelige Fellesråd

Adresse: Sentrum 16, 3630 Rødberg

Hjemmeside: https://nore.kirken.no

 

Søknad

Søknadsfrist: 22.02.2023

Send søknad til: kirkevergen@nore.kirken.no

Om stillingen

Antall stillinger: 1

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Arbeidsdager: Ukedager, Lørdag, Søndag

Arbeidstid: Dagtid, Kveld

Arbeidstidsordning: Turnus

Oppstart: 01.03.2023

 

Kontaktperson for stillingen

Halvor Haugestad, Kirkeverge

Telefon: 32 74 25 90  /  kirkevergen@nore.kirken.no

 

Del stillingen

Selskap

Nore og Uvdal Kirkelige Fellesråd

Kategorier

Kontaktinfo

  • Halvor Haugestad
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon: 32 74 25 90

Lokasjon

  • Rødberg

Søknadsfrist

Juni 24, 2022