– fokus på din neste stilling

 

PP-rådgiver

 

Spesialpedagogiske tjenester, Narvik kommune

Har du lyst til å jobbe med kompetente og erfarne pedagoger og spesialpedagoger som alle jobber til barnas beste? Ja, da er du hjertelig velkommen til å søke en stilling hos oss. Vi har pr. i dag ledig en 100% fast stilling, samt et 100 % engasjement ut året. Av søknaden må det framkomme hvilken stilling du søker på.

Pedagogisk psykologisk tjeneste ble fra 01.04.21 en del av Enhet for spesialpedagogiske tjenester i Narvik kommune. Denne enheten består av to avdelinger; Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn og Pedagogisk psykologisk tjeneste. Enheten er tverrfaglig oppbygget og dekker behovene for pedagogisk psykologisk rådgivning, spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn og logopedtjenesten.

Enheten spesialpedagogiske tjenester jobber forebyggende og i nært samarbeid med skoler og barnehager med fokus på inkludering. Det er ønskelig at PP-tjenesten skal jobbe tett på skoler og barnehager for å kunne komme tidlig inn og bidra med hjelp og støtte for å øke kvaliteten på det ordinære tilbudet.

Vi er inne i en spennende tid med oppbygging av vår tjeneste som skal gi elever et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud i Narvikskolen. PP-tjenesten i Narvik er delaktig i arbeidet med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, Inkluderende barnehage- og skolemiljø og skolebasert kompetanseutvikling (Dekom).

Vi søker deg som er opptatt av utvikling, er målrettet og har evne til å inspirere og motivere skoler og barnehager slik at vi sammen leverer tjenester av høy kvalitet. Som PP-rådgiver vil du inngå i et team med erfarne og kompetente spesialpedagoger og PP-rådgivere.

Søknadsfrist: 02.01.2023
Arbeidsgiver: Narvik kommune
Sted: Narvik
Stillingstittel: PP-rådgiver
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4587455384

Arbeidsoppgaver

Arbeide systemrettet med fokus på bl.a. Olweus og Pedagogisk analyse
Sørge for et godt arbeidsmiljø, god samhandling og ressursutnyttelse i enheten
Rådgiving, veiledning, forebygging og tidlig innsats
Sakkyndighetsarbeid (utredning, kartlegging, rapportskriving)

Kvalifikasjoner

Må ha

Pedagogisk-, spesialpedagogisk-, og/eller psykologisk utdanning på master eller profesjonsnivå.
Erfaring fra arbeid i grunnskolen eller PP-tjenesten (annen relevant erfaring kan vurderes)
Godkjent politiattest
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Erfaring med, og engasjement for individuelt arbeid og for systemarbeid

Ønskes

God kunnskap om spesialundervisning og tilpasset opplæring
Utrednings- og testkompetanse
Erfaring med å samarbeide på tvers av fagfelt
Erfaring med veiledning

Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
Strukturert, fleksibel og evne til å takle stort arbeidspress
Ha god systemforståelse og kompetanse i arbeid med livslang læring, individuelt tilrettelagt opplæring og spesialpedagogisk hjelp/undervisning
Fleksibilitet og evne til selvstendighet
Løsningsorientert og strukturert
Personlig egnethet vektlegges sterkt

Vi tilbyr

Mulighet for fleksibel oppstart (01.02.2023-01.08.2023)
Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
Mulighet for å bidra til å utvikle det fremtidige tilbudet innenfor oppvekstsektoren
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter gjeldende regelverk.

Som ny i Narvik tilbyr vi gratis barnehageplass og gratis SFO i 6 måneder, årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår.
https://www.narvik.kommune.no/tjenester/skole-barnehage-og-sfo/barnehage/er-du-ny-i-narvik-kommune/
Hos oss får du muligheten til å jobbe i en spennende organisasjon med mål om god kvalitet på tjenestene. Du har muligheten til å bidra med å forme tjenesten og utnytte handlingsrommet innenfor rammene.

Annet

Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. Dersom du har utenlandsk yrkeskvalifikasjon, stilles det krav om norskferdigheter. Du må legge fram politiattest før du starter i stillingen, og stillingen har 6 måneders prøvetid.

Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jamfør offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Personer som har et arbeidsforhold til Narvik kommune, som er i en nedbemanningsprosess, eller er registrert med behov for annet passende arbeid, kan ha fortrinnsrett på stillingen.

 

Søk på stillingen her.

 

Kongens gate 45, 8514 Narvik

 

Kontaktinformasjon

Torunn How
Enhetsleder
97647187

 

Narvik kommune – et samfunn i utvikling

Narvik kommune er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge og strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensa Troms og Finnmark i nord. Vi har om lag 22.000 innbyggere.

Narvik har alt man kan tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Her ligger Nord-Norges flotteste alpinanlegg og nasjonalfjellet Stetinden. Vi har fjell og fjorder som innbyr til alt fra toppturer, padling og dykking. Du kan spille golf i Skjomen, og du finner både kulturarrangementer og festivaler her. Vi har kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten, Vesterålen og Hamarøy. Narvik har også jernbane til Sverige, og du kan ta toget helt til Stockholm eller resten av Europa.

Satsingsområdene i regionen er reiseliv, kraft og fornybar energi, blå næringer, forsvaret og grønn transport, logistikk og infrastruktur. Industrisatsningen i Narvik vil innebære den største investeringen i fastlandsnorge med over 50 milliarder kroner bare fra Aker. I tillegg er det en rekke andre industrikonsern som er i gang med på starte eller å utvide sin virksomhet i Narvik. I Narvik ligger UiT, Norges arktiske universitet. Kommunen har utstrakt samarbeid med UiT, næringslivet og Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN Narvik er også godt i gang med å bygge et nytt topp moderne sykehus for regionen, midt i Narvik.

 

Del stillingen

Selskap

Narvik kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Torunn How
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 976 47 187

Lokasjon

  • Narvik

Søknadsfrist

Januar 2, 2023