– fokus på din neste stilling

 

Nome videregående skole

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi skaper verdi for framtida og utvikler fylket gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging.

 

Nome vgs avd. Søve søker avdelingsleder undervisning fellesfag og AHT

 

En avdelingsleder har valgt å tre inn i pensjonistenes rekker så da åpner det seg en mulighet til å bli en del av lederlaget på Nome vgs. Er du den avdelingslederen vi er på jakt etter? Legg inn søknad innen 1.januar 2023.

Om skolen

Nome videregående skole er en mellomstor videregående skole i Vestfold og Telemark, med ca. 460 elever og 120 ansatte. Skolen er lokalisert på to lokasjoner i Lunde og Søve nær Ulefoss sentrum, og ved avdeling Søve tilbyr vi disse programområder: Naturbruk, VG3 studieforberedende naturbruk, VG3 påbygging til generell studiekompetanse og voksenagronom. I tillegg har vi i samarbeid med fagskolen innlandet et fagskoletilbud om agrotekniker i Sauehold og lokal foredling og under utvikling at fagskoletilbud frukt og bær med oppstart 2024.

Skolen har fokus på elevens læring og dannelse, og legger vekt på å bygge opp et dynamisk pedagogisk og faglig miljø, hvor alle ønsker å bidra til kontinuerlig utvikling av skolen. Vi jobber sammen for å nå våre hovedmål som er best mulig læringsutbytte og størst mulig grad av fullført og bestått videregående opplæring. Vi skal lykkes gjennom å skape et godt og inkluderende læringsmiljø hvor vi skaper opplevelse av mestring både hos elever og medarbeidere.

Avdeling Søve har lange tradisjoner innenfor naturbruk med et solid fagmiljø. Undervisning med elevstyrt læring med mye praksis og reelle oppdrag er suksesskriterier som gir både fornøyde elever og ansatte. Vi scorer høyt på trivsel og motivasjon, som igjen gir oss gode tall vi er stolte av når det gjelder fullført og bestått.

Lederen vi nå søker må være motivert for en spennende lederjobb på en videregående skole i utvikling.

Ansvar og oppgaver

Avdelingsleder undervisning fellesfag, arbeids- og hverdagslivstrening (AHT) er en 100% lederstilling med helhetlig ansvar for oppfølging og utvikling av elever og medarbeidere innenfor fagområdet. Dette innebærer personalansvar for ca. 15 lærere, fagansvar for realfag, språk, og samfunnsfag, samt fagansvaret for elevene i AHT gruppen. Elevene i AHT gruppen har individuelle behov for tilrettelagt undervisning og oppfølging med både pedagogisk- og fagspesifikt personell.

Vi legger stor vekt på å utvikle lederrollen, og baserer vårt lederskap på filosofien om mestringsorientert ledelse. Dette innebærer å vise retning, gi individuell oppmerksomhet og veiledning, og legge til rette for at alle får utviklet seg og brukt sin kompetanse på best mulig måte til beste for skolen og elevene. Lederskapet må tuftes på gjensidig tillit og respekt, og krever tett oppfølging og god dialog med den enkelte.

Skolen har vurdering for læring som et av sine satsningsområder, og avdelingslederen skal i tett samarbeid med fagutviklere og andre samarbeidspartnere være en pådriver i det faglige- og pedagogiske utviklingsarbeidet.

I tillegg til å være avdelingsleder har alle våre ledere en viktig rolle som bidragsyter i skolens ledergruppe, som har et kollektivt ansvar for drift og utvikling av skolen.

Skolen er stadig i endring i takt med endringer i forskning, føringer og rammefaktorer for videregående opplæring. Tilpasning og endring av arbeidsoppgaver og ansvarsområder kan derfor forekomme etter dialog med den enkelte. Det er ønskelig med oppstart fra 1. mai 2023.

Kvalifikasjoner

Vi søker en tydelig, positiv og engasjert leder som har lyst til å være med på å utvikle skolen videre. Ved Nome vgs er vi et lag som er «sammen om læring». Det handler både om vår egen og elevenes læring, og vi har tro på at vi gjennom godt samarbeid og deling kan skape bedre resultater enn hver for oss.

Vi søker deg som er god på å bygge relasjoner og som kommuniserer godt med de rundt deg. Balanse mellom å styre og støtte er vesentlig for å lykkes som leder. Det krever at du er trygg og står støtt i rollen din. Din gjennomføringsevne er god, samtidig som du tar deg tid til å lytte og har evne til å skifte kurs når det er klokt. Du brenner for det du holder på med, og har evne til å motivere og inspirere de rundt deg.

Du har pedagogisk utdanning og helst spesialpedagogisk fordypning, samt erfaring fra arbeid i videregående skole. Det er en fordel om du har ledererfaring og utdanningen innen ledelse. Med de rette personlige egenskaper kan det være rom for å vokse inn i lederrollen. Da må du på sikt være villig til å gjennomføre videre utdanning i ledelse.

Vi tilbyr

En spennende og variert stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling
En skole med elevstyrt læring i fokus (autonomi)
En skole med lange tradisjoner og solid fagmiljø
Et hyggelig og inkluderende miljø med stabile og stolte medarbeidere
Konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale
Fleksibel arbeidstid
Kantine med variert, sunn, og rimelig mat
Hvis du fattet interesse for denne jobben, så ta gjerne kontakt med rektor Arne Grave, tlf. 911 32 085, for en uformell prat

Offentliggjøring

Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette. (Offentleglova § 25)

Slik søker du

Vi anbefaler å ha skrevet søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du lime (kopiere) inn teksten i søknaden.

Når du begynner å registrere søknaden må du ferdigstille, det er ikke mulig å mellomlagre søknaden.

Velg “Søk på stilling” og gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet.

Hvis du har huket av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Nome videregående skole

Nome videregående skole har ca. 460 elever og 120 ansatte.
Skolens utdanningstilbud er: Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Naturbruk og Teknologi- og industrifag.

Skolen rekrutterer elever fra ca. 30 ungdomsskoler i regionen, og utdanningene er fordelt på avdeling Lunde og avdeling Søve. Ved skolen er det også voksenopplæring, kursvirksomhet og utstrakt samarbeid med bedrifter, offentlig sektor, organisasjoner og FoU-miljøer.

Arbeidssted Avd. Søve

Stillingstype Fast

Stillingsstørrelse Heltid

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist: 01.01.2023

 

Spørsmål om stillingen

Arne Grave, Rektor
911 32 085

 

Del stillingen

Selskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.vtfk.no/

Kategorier

Kontaktinfo

  • Arne Grave
  • Tittel: Rektor
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 911 32 085

Lokasjon

  • Ulefoss

Søknadsfrist

Januar 1, 2023