– fokus på din neste stilling

Nattevakt 80% vik. *Hjelpepleiere 80% og 46% (søknadsfrister 24.11)

 

 
Stillingsbilde Skjervøy
 
 

 

Nattevakt 65% stilling

 
 
Helse- og omsorgsetaten hjemmetjenesten har ledig 1 stk. nyopprettet fast 65% stilling som nattevakt i hjemmetjenesten med tiltredelse 02.01.2020   Stillingen har følgende arbeidsområder: Stillingene skal betjene beboere i omsorgsboligen i 2. etasje på helsesenteret og hjemmeboende ved behov.  
 
Kvalifikasjoner: hjelpepleier/helsefagarbeider. Personer med annen relevant utdanning kan også vurderes. Søkere må ha førerkort for bil. Det er en forutsetning at man behersker bruk av digitale verktøy som redskap i arbeidshverdagen
 
Ønskede kvalifikasjoner:

 • Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Samarbeidsvillig
 • Førerkort for bil

  Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.
 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og h
 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer. Litt om virksomheten: Skjervøy kommune har et sterkt fokus på at enkeltmennesker skal kunne bo i hjemmet lengst mulig. Det er en rekke tjenester som hører under vår kommunes helse – og omsorgstjenester. Vi har et Helsesenter med ei aktiv sykestue, sykehjem, skjerma enhet, legekontor og ergo/fysikalsk avdeling i samme bygg. Hjemmetjeneste har hovedkontor på helsesentret. I 2. etasje på Helsesentret er det 10 omsorgsboliger som hjemmetjenesten yter hjelp til fra morgen til kveld. Vaktrommet til hjemmetjenesten finnes i denne etasjen. Hjemmetjenesten yter også hjelp i andre tilrettelagte omsorgsboliger og i hjemmet til brukerne. I personalgruppen til hjemmetjenesten inngår sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, assistenter og merkantil stilling. I hjemmetjenestens team er kreftsykepleier tilknyttet personalgruppen. Lønn i henhold til gjeldende tariff. Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Politiattest kreves før tilsetting. Personlig egnethet vil bli vektlagt.   Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse
 • telefonnummer og e-postadresse
 • eventuelle referanser

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Flere opplysninger om stillingen gis av virksomhetsleder for hjemmetjenesten Trond Aardal tlf. 77 77 57 32 E-post.  Trond.Aardal@skjervoy.kommune.no   Opplysninger om Skjervøy kommune finner man her på hjemmesiden.  

 • Søknad sendes elektronisk: her   Søknadsfrist: 24.11.2019
 
 
 
————————————————————————————————————————- 

 

 

80% vikariat for hjelpepleier/helsefagarbeider

 
 
 
Skjervøy kommune har ledig stilling 80% vikariat for hjelpepleier/helsefagarbeider ved hjemmetjenesten i todelt turnus med vakter hver 3. helg. Tiltredelse 02.01.20 og varighet frem til 31.12.2020. Kvalifikasjoner: Fagbrev som hjelpepleier/helsefagarbeider. Ønskede kvalifikasjoner:

 • Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Samarbeidsvillig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt
 • Førerkort for bil

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.
 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.
 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer. Litt om virksomheten: Skjervøy kommune har et sterkt fokus på at enkeltmennesker skal kunne bo i hjemmet lengst mulig. Det er en rekke tjenester som hører under vår kommunes helse – og omsorgstjenester. Vi har et Helsesenter med ei aktiv sykestue, sykehjem, skjerma enhet, legekontor og ergo/fysikalsk avdeling i samme bygg. Hjemmetjeneste har hovedkontor på helsesentret. I 2. etasje på Helsesentret er det 10 omsorgsboliger som hjemmetjenesten yter hjelp til fra morgen til kveld. Vaktrommet til hjemmetjenesten finnes i denne etasjen. Hjemmetjenesten yter også hjelp i andre tilrettelagte omsorgsboliger og i hjemmet til brukerne. I personalgruppen til hjemmetjenesten inngår sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, assistenter og merkantil stilling. I hjemmetjenestens team er kreftsykepleier tilknyttet personalgruppen. For tiden er arbeidstid i hjemmetjenesten i to delt turnus.   Lønn i henhold til gjeldende tariff. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse
 • telefonnummer og e-postadresse
 • eventuelle referanser  

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Flere opplysninger om stillingen gis av Virksomhetsleder for hjemmetjenesten Trond Aardal tlf. 77 77 57 32 E-post:  Trond.Aardal@skjervoy.kommune.no   Opplysninger om Skjervøy kommune finner man her på hjemmesiden.  

 • Søknad sendes elektronisk: her   Søknadsfrist: 24.11.2019

 

————————————————————————————————————————–  
 

 

46% stilling for hjelpepleier/ helsefagarbeider

 
 
Skjervøy kommune har ledig fast 46% stilling for hjelpepleier/ helsefagarbeider ved hjemmetjenesten i todelt turnus med vakter hver 3. helg. Tiltredelse 02.01.20.   Kvalifikasjoner: Fagbrev som hjelpepleier/helsefagarbeider. Ønskede kvalifikasjoner:

 • Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Samarbeidsvillig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt
 • Førerkort for bil

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.
 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og h
 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer. Litt om virksomheten: Skjervøy kommune har et sterkt fokus på at enkeltmennesker skal kunne bo i hjemmet lengst mulig. Det er en rekke tjenester som hører under vår kommunes helse – og omsorgstjenester. Vi har et Helsesenter med ei aktiv sykestue, sykehjem, skjerma enhet, legekontor og ergo/fysikalsk avdeling i samme bygg. Hjemmetjeneste har hovedkontor på helsesentret. I 2. etasje på Helsesentret er det 10 omsorgsboliger som hjemmetjenesten yter hjelp til fra morgen til kveld. Vaktrommet til hjemmetjenesten finnes i denne etasjen. Hjemmetjenesten yter også hjelp i andre tilrettelagte omsorgsboliger og i hjemmet til brukerne. I personalgruppen til hjemmetjenesten inngår sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, assistenter og merkantil stilling. I hjemmetjenestens team er kreftsykepleier tilknyttet personalgruppen. For tiden er arbeidstid i hjemmetjenesten i to delt turnus.   Lønn i henhold til gjeldende tariff.   Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.   Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse
 • telefonnummer og e-postadresse
 • eventuelle referanser  

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Flere opplysninger om stillingen gis av Virksomhetsleder for hjemmetjenesten Trond Aardal tlf. 77 77 57 32 E-post: Trond.Aardal@skjervoy.kommune.no   Opplysninger om Skjervøy kommune finner man her på hjemmesiden.  

 • Søknad sendes elektronisk: her

  Søknadsfrist: 24.11.2019

Del stillingen

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

Selskap

Skjervøy kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Skjervøy

Søknadsfrist

November 24, 2019