– fokus på din neste stilling

Visit Oslofjorden — Langesund                    

Velkommen til Bamble kommune

Bamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for å utvikle videre. Kommunen står overfor den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr.

Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

 

Miljøarbeidertjen. -Reidunsvei – Avdelingsleder – 100% still

 

Beskrivelse av arbeidssted

Bamble kommune søker en dyktig og engasjert leder som vil bidra til å videreutvikle tjenestetilbudet vårt i Reidunsvei. Bofellesskapet gir tjenester til 14 personer med svært varierte bistandsbehov.
Miljøarbeidertjenesten i Bamble gir primært tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi har ansvar for de samlokaliserte boligene Nustadveien og Pedellen, bofellesskapene Nustadjordet og Reidunsvei, samt arbeids- og aktivitetssenteret Nustad gård.
Vår hovedoppgave er å sørge for riktig kompetanse og ressursbruk, slik at vi kan tilby tjenester som bidrar til økt livskvalitet og egenmestring for våre tjenestemottakere.

Om stillingen

Avdelingsleder ved Reidunsvei bofellesskap skal ivareta faglig og strategisk ledelse. Du får personalansvar for ca. 27 årsverk fordelt på rundt 50 ansatte, samt medansvar for avdelingens økonomi.
Som avdelingsleder inngår du i virksomhetens ledergruppe. Ledergruppen er en viktig bidragsyter i utvikling og omstilling av tjenesteområdet og kommunalområdet Velferd.

Vi søker en målretta lagspiller som skal:

* Være en leder med tydelige mål og resultatansvar, hvor drift, kultur og videreutvikling ses i sammenheng
* Utarbeide kalenderplan, bemanningsplaner og innleie
* Ha ansvar for å skape gode prosesser samt å lede, motivere, utvikle og følge opp ansatte
* Representere Reidunsvei bofellesskap utad
* Være et bindeledd og en relasjonsskaper mellom avdelingene i virksomheten og mot samarbeidspartnere
* Delta i utvikling av fag, kompetanse og strategiutvikling for virksomheten sammen med ledergruppa

Krav til kompetanse

– Relevant helsefaglig bachelor (vernepleie eller sykepleie)
– Videreutdanning i ledelse er ønskelig
– Ledererfaring er en stor fordel

Øvrige kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som er positiv og omgjengelig, med både strategiske og operative evner.
* Du er målrettet og trygg i lederrollen
* Du er selvstendig, strukturert, løsnings – og resultatorientert og har god gjennomføringsevne
* Du drives av tilstedeværelse i hektisk arbeidshverdag og evner å ta styring i krevende situasjoner
* Du har gode analytiske evner og klarer å tenke helhetlig og tverrfaglig
* Du er dyktig til å motivere, delegere og utvikle god samarbeidskultur
* Du er en tydelig leder, med gode mellommenneskelige evner
* Du kan lede utviklingsarbeid og samarbeid med andre enheter, i samsvar med fremtidige utfordringer og kommunens satsningsområder

Kandidatene må forvente å gjennomføre personlighetstest

Vi tilbyr

– God pensjons- og forsikringsordning
– Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler.

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Politiattest

For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.
Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 31.08.2022

 

Vår ref1778
Merk søknad

Fakta

Selskap Bamble kommune

Stilling Avdelingsleder

Stillingstype Fast

Lokasjon Reidunsvei Bofellesskap

Kontakter

Birgit Sannes
birgit.sannes@bamble.kommune.no
Mobil 913 65 085 Arbeid 35 96 52 52

Torstein Berbom, Avdelingsleder
torstein.berbom@bamble.kommune.no
Mobil 970 58 578

 

Del stillingen

Selskap

Bamble kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Ingunn Midtun
  • Tittel: Virksomhetsleder
  • E-Post: ingunn.midtun@bamble.kommune.no
  • Mobil/Tlf: Mobil 481 65 070 Arbeid 35 96 53 69

Lokasjon

  • Langesund

Søknadsfrist

Desember 16, 2022