– fokus på din neste stilling

Hamsunsenteret vinter

 

Fast stilling 100 % Markeds- og salgsansvarlig

 

Om Hamsunsenteret

Hamsunsenteret er nasjonalt senter for Knut Hamsuns liv og forfatterskap. Vi formidler Hamsun og hans litteratur i skole-, kultur, og reiselivssammenheng, skaper litterære opplevelser og er et sted for forskning og fagutvikling.

Hamsunsenteret ligger på Hamarøy i Nordland – midt imellom Bodø, Svolvær, Narvik og Sortland. Senteret er en del av Nordlandsmuseet som har 20 museumsanlegg i ni kommuner i Salten.

Vi er sju faste ansatte i stab på Hamarøy, i tillegg oppbemanner vi i sommersesong.

Senteret arbeider for tiden med to store utviklingsprosjekt: Utskifting av hovedutstilling og “Messy corners”, tilknyttet Bodø2024. Markeds- og salgsansvarlig vil blant annet ha oppgaver knyttet til disse.

Arbeidsoppgaver

Din hovedarbeidsoppgave vil være å gjøre Hamsunsenteret synlig og aktuell gjennom markedsføring, salg og utvikling av Hamsunsenterets opplevelser og tilbud.

Du vil jobbe med nettverksbygging for å styrke vårt opplevelsestilbud hele året. Hamsunsenteret er i en spennende fase med nye utstillinger, produkter og opplevelser. Du vil bidra til å utvikle disse, og ha ansvar for å markedsføre og selge dem.

Du vil ha ansvar for alle våre markedsføringskanaler og kampanjer, og produsere innhold som bidrar til at vi får en enda sterkere posisjon som museum og destinasjon.

Kvalifikasjoner
Du må ha:

Høyere utdanning, fortrinnsvis innen markedsføring, kommunikasjon, salg eller kreative fag. 
Erfaring med å markedsføre, selge og utvikle kultur- og opplevelsesprodukter
Høy digital kompetanse, og erfaring med produksjon av markedsmateriell og innhold til nettsider og sosiale kanaler (tekst, design, foto, film)
Evne til å bygge nettverk og være en pådriver i utviklings- og samarbeidsprosjekter
Gode språkferdigheter i norsk og engelsk – både muntlig og skriftlig

Det er ønskelig om du har:

Erfaring fra utviklingsprosjekter hvor man jobber i team sammen med eksterne leverandører
Erfaring fra publikumsrettede organisasjoner; museum, festival, reiseliv eller lignende
Forståelse for hva som skaper gode kundereiser for våre besøkende
Erfaring med budsjett, kalkulering og prising av produkter.
Interesse for kultur og litteratur

Det er fint om du har:

Kreative evner som gjør at vi når fram med budskapene våre.
Vilje til å av og til bidra utenfor dine ansvarsområder på huset.
Lyst til å være en del av et kollegium som stiller høye krav til kvalitet og egen innsats

Vi tilbyr

Varierte arbeidsdager og -oppgaver med stor grad av selvstendighet. Gode muligheter for faglig utvikling. Du får være del av et lite, bredt sammensatt, ambisiøst og energisk kollegium.

Lønn etter tariff. Ved bachelorgrad fra lønnstrinn 45. Ved mastergrad fra lønnstrinn 51.

Medlemsfordeler og pensjon i KLP.

Spørsmål om stillingen

Solveig Hirsch, direktør.
Mob. 976 84 258.
E-post: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 15. januar 2023

 

Arbeidsgiver Nordlandsmuseet

Kommune Hábmer – Hamarøy

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Kontorsted er Hamsunsenteret på Presteid i Hamarøy

 

Del stillingen

Selskap

Hamsunsenteret

Kategorier

Kontaktinfo

  • Solveig Hirsch
  • Tittel: Direktør
  • E-Post: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no
  • Mobil/Tlf: Mob. 976 84 258

Lokasjon

  • Hamarøy

Søknadsfrist

Oktober 19, 2022