– fokus på din neste stilling

 

Ledig mellombels stilling som prosjektmedarbeidar velferdsteknologi, 20%

 

Om stillinga

Ulvik herad søker etter ein prosjektmedarbeidar innan velferdsteknologi i 20% stilling ut 2023.  

Stillinga er finansiert gjennom tilskotsmidlar.

 

Søknadsfrist: 05. februar 2023

Les kva helsedirektoratet skriv om velferdsteknologi her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi

Oppgåver

 • Bidra til at velferdsteknologi takast i bruk og finne nye bruksområde for velferdsteknolgi i helse- og omsorgstenestene i Ulvik Herad.
 • Teknisk bistand til brukarar, opplæring.
 • Følgje opp kontakt med leverandør service/support
 • Etablere og følgje opp gode rutinar for feilsøking og retting av feil

Ynskja kvalifikasjonar

 • Du må være interessert i velferdsteknologi
 • Du må like å finne ut av nye ting og få ting til å fungere
 • Sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjonsferdigheiter
 • Erfaring frå arbeid med menneske
 • Utanning innan helse er ein fordel men ikkje eit krav
 • Relevant utdanning/erfaring frå IT er ein fordel men ikkje eit krav
 • Du må kunne uttrykke deg sjølv godt skriftleg og muntleg
 • Språkkunnskapar: norsk og engelsk

Søkjarar må kunne legge fram politiattest etter helse og omsorgstenestelova §5-4

Me kan tilby

 • Arbeidsplass med tilgang på kontor i nye moderne lokalar på Ulvik omsorgstun
 • Løn etter kompetanse og gjeldane tariff
 • Høve til å forme og påverke eigen arbeidskvardag
 • Spennande og framtidsretta oppgåver
 • Ein jobb i verdast vakraste bygd

Søk elektronisk her

Merk med saksnr. 23/52

Har du spørsmål om stillinga, ta kontakt med:

Torstein Kvåle Hellesnes
Ass. Kommunalsjef helse og omsorg.
4000 7136 | torstein.hellesnes@ulvik.kommune.no

 

Del stillingen

Selskap

Ulvik herad

Kategorier

Kontaktinfo

 • Thore Hopperstad
 • Tittel: Kommunedirektør
 • E-Post: thore.hopperstad@ulvik.kommune.no
 • Mobil/Tlf: tlf 4000 7158

Lokasjon

 • Ulvik

Søknadsfrist

Januar 1, 2023