– fokus på din neste stilling

 

Leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten til den samiske befolkningen i Troms og Finnmark

 

Karasjok kommune

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk.

Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Om stillingen

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Norge er en nasjonal satsning delfinansiert av Helsedirektoratet, og er et av virkemidlene for å realisere målene i gjeldende nasjonale reformer. Utviklingssentrenes hovedmål er å være pådrivere for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i sine respektive fylker. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Troms og Finnmark/Finnmark (USHT-samisk) har særskilt ansvar for samiske pasienter i Finnmark, i fylket samt i samiske språkforvaltningsområder og i landet for øvrig. Samiske pasienter har rett på å få helse- og omsorgstjenester på sitt eget morsmål, uansett hvor i landet de bor. Dette er en pasientrettighet som må løftes høyt og etterleves på alle nivå i tjenestene. USHT-samisk skal bidra til å tilrettelegge for gode helse, pleie- og omsorgstjenester innenfor vårt ansvarsområde. Utviklingssentret skal bidra til, med utgangspunkt i samisk kultur og språk, å sikre kvalitet og kompetanseheving i sykehjem og hjemmetjenester

Ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Troms og Finnmark/Finnmark er det ledig 100 % fast stilling som leder. Tiltredelse snarest.

USHT-samisk er for tiden lokalisert i Karasjok, med Kárášjoga gielda/Karasjok kommune som vertskommune. Utviklingssentret er organisert i kommunedirektørens stab, og underlagt assisterende kommunedirektør. Handlingsplanen for USHT-samisk forankres i kommunen hvor faglige, administrative og økonomiske ressurser ligger til grunn. Vertskommunen har krav om med-finansiering av utviklingssentret, og er ansvarlig for dens måloppnåelser. I tillegg kommer Helsedirektoratets anbefalinger om nasjonale strategier, årlige innsatsområder og oppdragsbrev for Utviklingssentrene i Norge, samt samarbeid om øvrige tilskuddsmidler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark m.fl.

USHT- samisk er knyttet til fagmiljøet innen helse og omsorg i vertskommunen, og samarbeider med samiske utdannings- og helse- og omsorgsinstitusjoner i landet, også Finland og Sverige.

Visjonen for landets utviklingssentre er «Utvikling gjennom kunnskap». USHT-samisk skal samarbeide med brukere, ansatte, Statsforvalter, kommuner i samisk språkforvaltnings-område (Finnmark), utdannings- og forskningsmiljø, spesialist-helsetjenesten, Helsedirektoratet, Helse og omsorgsdepartementet, Senter for omsorgsforskning, Kunnskapssenteret, KS og flere til for å sikre god kvalitet i fremtidens primærhelsetjeneste.

Arbeidsoppgaver

Ha ansvaret for den strategiske ledelse og utvikling av USHT samisk, ha ansvar for økonomi- og personell, samt ha ansvar for administrative oppgaver som søknader og rapportering til statlige myndigheter både nasjonalt, regionalt og lokalt.
Lede USHT samisk i tråd med årlig oppdragsdokument fra Helsedirektorate
Delta i tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljøer
Delta i og gjennomføre systematisk kvalitetsforbedringsarbeid
Bidra til kompetanseheving gjennom kurs, nettverk, konferanser og lignende
Søke om midler og ha oversikt over ulike finansieringskilder innen feltet
Iverksette og realisere vedtatte mål for USHT samisk

Kvalifikasjoner

Ha nord samisk kulturkompetanse både praktisk og teoretisk
Relevant utdanning fra høyskole/ universitet, på masternivå
Ledelsesutdanning -/erfaring er ønskelig
Erfaring med, og stor interesse for prosjektledelse
Gode samarbeids-, formidlings- og kommunikasjonsevner, herunder ha god nord samisk/norsk fremstillingsevne muntlig og skriftlig
Det er ønskelig med bakgrunn fra forsknings- og utviklingsarbeid i offentlig sektor
Gode IKT-kunnskaper, og stor interesse for velferdsteknologi
Søker må være selvgående, ansvarsbevisst, løsningsorientert og initiativrik
Personlig egnethet blir sterkt vektlagt

Vi ser etter deg som:

Brenner for likeverdige helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen samt
utviklingsarbeid og kvalitetsforbedring knyttet til demens
Er en pådriver med god formidlingsevne og som lett tilegner deg ny kunnskap
Samarbeider godt og har et faglig engasjement
Har kjennskap til bruk av IKT
Er en dyktig relasjonsbygger og evner å motivere og engasjere andre
Evner å se helhet og sammenheng
Tar initiativ og er løsningsfokusert
Er strukturert, selvstendig, resultatorientert og har god gjennomføringsevne individuelt og i team
Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

• En spennende og selvstendig jobb
• Et trivelig og faglig utviklende arbeidsmiljø
• Mulighet for faglig og personlig utvikling
• Lønn etter avtale
• Flyttegodtgjørelse
• Fleksibel arbeidstid
• Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
• Velferdstiltak

Tilsettingsvilkår:

Arbeidstakere tilsettes i Kárášjoga gielda/Karasjok kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.
Hvis det ikke er mulig å legge ved vedlegg til søknaden må dokumentasjon på utdanning og praksis medbringes til intervju.

Nærmere opplysninger

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Kristine Gaup Grønmo 97022907 eller epost: kristine.gaup.gronmo@karasjok.kommune.no

Søkere som har praksis bes å oppgi minst to referanser.

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen 05.12.22

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 5. desember 2022

 

Arbeidsgiver Karasjok kommune

Kommune Kárášjohka – Karasjok

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Karasjok

 

Del stillingen

Selskap

Karasjok kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Kristine Gaup Grønmo
  • Tittel:
  • E-Post: kristine.gaup.gronmo@karasjok.kommune.no
  • Mobil/Tlf: 970 22 907

Lokasjon

  • Karasjok

Søknadsfrist

Desember 5, 2022