– fokus på din neste stilling

LEDIGE LÆRERSTILLINGER

 

Grunnskolen og voksenopplæringa

LEKA KOMMUNE – Leka barne- og ungdomsskole og VO

100 % fast stilling er ledig for snarlig tiltredelse

100 % vikariat er ledig fra februar 2023, i første omgang varighet ut 2023

50 % stilling i voksenopplæringa; snarlig tiltredelse, varighet ut 2023 – kan eventuelt kombineres med undervisning i grunnskolen

Den som tilsettes som vikar eller i engasjement, vil kunne ha fortrinn ved tilsetting i ytterligere hel faststilling som blir ledig fra august 2023 (denne lyses ut på et seinere tidspunkt).

Ved fast tilsetting tilbys kr 100 000 mot bindingstid på to år (signeringsbonus)

Kompetanse:

Vi søker fortrinnsvis lærere, men kan også vurdere søkere som er under utdanning til lærer, eller som har en annen egnet kombinasjon av real- og formalkompetanse. 

Oppgaver og ansvar:

 • Undervisning i fag og på trinn etter behov og kompetanse.
 • Forberede, gjennomføre og evaluere undervisning etter skolens verdigrunnlag og læreplanenefor fagene.
 • Engasjement i elevenes skolehverdag, faglig og sosialt.
 • Samarbeid med kollegaer, leder og andre ansatte ved skolen.
 • Samarbeid med foresatte.

Personlige egenskaper:

Som lærer er det viktig at du liker å jobbe med mennesker og takler godt at arbeidshverdagen ofte er litt uforutsigbar. Du må ha evnen til å se elevene som en gruppe som skal fungere godt sammen, og styrke hverandre. Samtidig må du klare å se hver enkelt elev sine evner, interesser og behov. Det er også viktig å holde seg oppdatert på ny tilgjengelig kunnskap og forskning på området.

Det legges vekt på personlig egnethet.

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som jobber i skolen.

Vi tilbyr:

 • Du blir en del av et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.
 • Hjelp til å finne bolig.
 • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.

Søknad:

Send oss søknad vedlagt CV og referanser.

Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater.

Spørsmål rettes til rektor Jon Einar Kristensen

Jon.Kristensen@leka.kommune.no

Telefon 947 89 169

 

Søknadsfrist 12. januar 2023.

 

Søknad sendes til post@leka.kommune.no

 

Leka barne- og ungdomsskole er en firedelt 1-10 skole. Skolen har fokus på positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling, og styrke elevens skolefaglige og sosiale kunnskap. 

Satsningsområder og utviklingsarbeid i skolen er Den kulturelle skolesekken og Leka som språkkommune.

 • Skolelunsj serveres i kantina med variert mat tre dager i uken.
 • ITs Learning og Visma Flyt Skole  brukes som hhv. læringsplattform og informasjonskanal til elever og foresatte.
 • Skolen har et helhetlig syn på samarbeid med foresatte og tverrfaglig samarbeid etter behov med helsesykepleier, pedagogisk psykologisk tjeneste og barnevern.
 • Vi har svømmebasseng og idrettshall som brukes aktivt til kroppsøving, kulturelle aktiviteter og svømmeopplæring.

Her finner du mer informasjon: Oppvekst og familie

 

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Jon Einar Kristensen
 • Tittel: Rektor
 • E-Post: Jon.Kristensen@leka.kommune.no
 • Mobil/Tlf: Telefon 947 89 169

Lokasjon

 • Leka

Søknadsfrist

Januar 12, 2023