– fokus på din neste stilling

Kvinnherad kommune Uskedalen skule – Vil du bli vår nye kollega?

Lærar/adjunkt/lektor

 

Omtale av stillinga

Ved Uskedalen skule er det ledig eit vikariat som lærar i tida 01.01. – 31.07.2023.

Arbeidsoppgåver

Undervisa i ulike fag
Klasseleiing
Kan vera aktuelt å arbeida som kontaktlærar
Pedagogisk utviklingsarbeid
Samarbeid med foreldre/føresette og andre samarbeidspartnarar, til dømes foreldremøte og foreldresamtalar
Bidra til å utvikla eit godt læringsmiljø
Sikra at elevane får eit godt skuletilbod

Kvalifikasjonar

Godkjend og relevant pedagogisk utdanning for undervising i grunnskulen

Personlege eigenskaper

Er ein tydeleg klasseleiar, arbeider systematisk, strukturert og sjølvstendig.
Er lærevillig og utviklingsorientert.
Er tydeleg og konsekvent som vaksen ovanfor barn og unge.
Bør ha gode samarbeidsevner, er positiv og møter kollegaer, barn, foreldre/føresette med respekt og forståing.
Er positiv, lojal og bidrar til eit godt arbeidsmiljø.
Generell god helse.
Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetjing.

Vi tilbyr

Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML
Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom SPK/KLP
Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd
Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø
Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar

Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Vestland

Jobbtype: Vikariat

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 21.12.2022

 

Tiltreding: 01.01.2023

Arbeidsstad: Uskedalen

 

Kontaktpersonar:

Odd Steinar Arnesen

tlf: +47 907 22 766  mob: +47 907 22 766

 

Heimeside:
www.kvinnherad.kommune.no
Adresse: Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Kvinnherad kommune Uskedalen skule
Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.

Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

 

Del stillingen

Selskap

Kvinnherad kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Odd Steinar Arnesen
  • Tittel: Einingsleiar
  • E-Post: odd.steinar.arnesen@kvinnherad.kommune.no
  • Mobil/Tlf: Mobil 907 22 766 Arbeid 907 22 766

Lokasjon

  • Uskedalen

Søknadsfrist

Desember 21, 2020