– fokus på din neste stilling

 

Alvdal kommune Alvdal kommune

KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG UTVIKLING

 

Alvdal er et levende samfunn med et bredt, utviklingsorientert, solid og kreativt næringsliv, hvor landbruket med tilhørende næringer står sentralt. Frivilligheten og kulturlivet er omfattende. Som kommunalsjef for tjenesteområdet «Samfunn og utvikling» skal du lede og utvikle en nyetablert sektororganisering i Alvdal kommune. Du vil spille en viktig rolle i å videreføre den gode utviklingen kommunen er i, sammen med folkevalgte, medarbeidere, næringsliv og innbyggere. Alvdal kommune er med i flere interkommunale samarbeid, noe som gir kompetente og robuste fagmiljøer. Kommunalsjefen vil få ansvaret for kommunens medvirkning som partner, både lokalt og regionalt, mot nabokommuner og andre.

Overordnet prinsipp for alt lederskap i Alvdal kommune er fastsatt i kommunens egen “Plattform for ledelse”. Alvdal kommunes visjon “Sammen for Alvdal” skal ligge til grunn for utøvelse av godt lederskap. Verdiene respekt, medvirkning og lojalitet skal vises i det daglige gjennom leders og ansattes holdninger og handlinger. Den nye kommunalsjefen må ha lederegenskaper, interesse for samfunns- og næringsutvikling og være en lagspiller som kan inspirere både ansatte og samarbeidspartnere.

Oppgaver

Lede kommunens helhetlige arbeid med å utvikle lokalsamfunnet som en god og attraktiv bo- og arbeidskommune.
Overordna budsjett- og personalansvar for sektoren.
Være en sentral medarbeider i kommunedirektørens strategiske ledelse.
Bygge samarbeid, relasjoner og partnerskap mot næringsliv og lokalsamfunn.
Overordna ledelse av virksomhetsområdene kultur, integreringsarbeid, kommunalteknikk, landbruk og miljø, næringsutvikling.
Ansvar for oppfølging og involvering av interkommunale samarbeid som blant annet Plan, byggesak og geodata der Tynset kommune er vertskommune.
Utvikle relevante strategiske samarbeid med nabokommuner, naboregioner samt andre forvaltningsnivåer og aktører.
Det må påregnes konkrete fagoppgaver.

Vi ønsker at den nye kommunalsjefen har følgende kvalifikasjoner:

Relevant utdanning fra høyskole eller universitet
Ledererfaring fra overordnet/strategisk nivå
Forståelse for kommunen sin rolle som myndighetsutøver og samfunnsutvikler
Kunnskap om offentlig forvaltning og offentlige beslutningsprosesser

Av personlige egenskaper ønsker vi oss en kommunalsjef som

 • skaper mestring hos andre gjennom å være en inkluderende og motiverende relasjonsbygger,
 • arbeider systematisk og strukturert, og som er tydelig og konstruktiv i sin dialog – både i og utenfor organisasjonen,
 • evner å sette tydelige mål og som er en gjennomfører,
 • evner å være leder i en politisk styrt organisasjon.

Vi tilbyr

 • en kommune med gode resultater og høye ambisjoner
 • en variert og aktiv arbeidsdag med fokus på videreutvikling av Alvdal som en attraktiv kommune å
 • bo, arbeide og drive næring i.
 • et godt arbeidsmiljø, faglige utfordringer,
 • gode pensjonsordninger og lønn etter avtale

Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd. I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 29.11.2022

 

Arbeidssted: Alvdal

 

Kontaktpersoner:

Per Arne Aaen, kommunedirektør

mob: +47 913 08 112

 

Hjemmeside:
www.alvdal.kommune.no
Adresse: Gjelen 3 2560 Alvdal

Alvdal kommune Alvdal kommune

Alvdal kommune har ca 2450 innbyggere, et allsidig næringsliv med jordbruk, industri- og servicevirksomheter. Huset Aukrust, Synnøve Finden, Tronfjell, Savalen, Alvdal Vestfjell og Jutulhogget er kjente navn og steder som setter Alvdal “på kartet”. RV3 og Rørosbanen sikrer gode kommunikasjoner. Alvdal kommune tilbyr et godt arbeidsmiljø, ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og faglig utvikling. I dag jobber rundt 300 dyktige og engasjerte mennesker i kommunen.

Kommunestyret har vedtatt ny organisasjonsstruktur for Alvdal kommune gjeldende fom. 01.01.2022, en trenivåmodell hvor organisasjonen deles i tre sektorer med hver sin kommunalsjef:

– Helse og velferd
– Oppvekst
– Samfunn og utvikling

Alvdal kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp, blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest framlegges ved tilsetting av alt personell som skal jobbe med barn eller personer med utviklingshemming.

 

Del stillingen

Selskap

Alvdal kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Per Arne Aaen
 • Tittel: Kommunedirektør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 913 08 112

Lokasjon

 • Alvdal

Søknadsfrist

November 29, 2022