– fokus på din neste stilling

 

Klokker i Nidaros domkirke, 100% fast

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Nidaros domkirke er menighetskirke, bispedøm-mets hovedkirke og Norges nasjonalhelligdom. Det er et omfattende og tradisjonsrikt gudstjeneste- og musikkliv.

Det feires høymesse og kveldsmesse hver søndag og orgelmeditasjoner hver lørdag. Det er jevnlig vielser og dåpsgudstjenester, det er gudstjenester på alle helligdager, samt av og til begravelser.

Klokkerstillingen er en administrativ stilling med praktisk og administrativ tilrettelegging for gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger. Klokkeren deltar med nattverdutdeling, tekstlesing og korsbærer i prosesjon.

Arbeidsoppgaver

Praktisk og administrativ tilrettelegging og gjennomføring av gudstjenester og
kirkelige handlinger i samarbeid med forrettende prest.
Rekruttere, lære opp, veilede og koordinere frivillige medarbeidere
Delta i gudstjenester med nattverdutdeling, tekstlesing og korsbærer i prosesjon
Ivareta ulike administrative oppgaver, herunder sekretærfunksjon for ulike utvalg
Det må påregnes arbeid i helger, høytider og på kveldstid.

Kvalifikasjoner

Bachelor med relevant fagkrets er ønskelig
Realkompetanse innen administrasjon, kommunikasjon og/eller pedagogikk kan kompensere for manglende formell utdannelse
Praktisk erfaring fra gudstjenestearbeid i Den norske kirke tillegges vekt
Generelt gode datakunnskaper
Beherske norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig
Det kreves medlemskap i Den norske kirke.

Personlige egenskaper

Administrativt ryddig og liker å legge til rette for andre
Omgjengelig, lyttende, sosial og god i samspill med andre
Kunne stå foran en større forsamling, være i «tv-ruta», ha fokus og lese tekst
Selvstendig, nøyaktig og ansvarsbevisst
Tåle og håndtere stressede og travle perioder

Vi tilbyr

Lønn og -betingelser etter gjeldende tariffavtaler i Den norske kirke
Offentlig pensjonsordning
Godt arbeidsfellesskap og varierte og selvstendige arbeidsoppgaver i Norges nasjonalhelligdom

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist: 20.12.2022

 

Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Sted: Trondheim
Stillingstittel: Klokker I Nidaros domkirke. 100% fast
Stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast
Heltid / Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4589405429

 

Kontaktinformasjon

Gunn Oline Karlsaune, Daglig leder NDVF menighet
926 60 295

 

Kongsgårdsgata 2, 7013 Trondheim, Norge

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 19 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 21 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Fellesrådet skal ivareta kulturarven og utføre gravferdstjenesten på en verdi måte. Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

 

Del stillingen

Selskap

Trondheim kirkelige fellesråd

Kategorier

Kontaktinfo

  • Elisabeth Lund
  • Tittel: Daglig leder Nidelven menighet
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 905 63 689

Lokasjon

  • Trondheim

Søknadsfrist

Desember 20, 2022