– fokus på din neste stilling

Klinisk ernæringsfysiolog (søknadsfrist 15.11)

 

Klinisk ernæringsfysiolog

 

Helse og velferd, Nes kommune

Det er ledig 100 % engasjement som klinisk ernæringsfysiolog. Stillingen er en prosjektstilling for et år, med mulighet for forlengelse.

Klinisk ernæringsfysiolog som ressurs i hjemmetjenesten. Dette er et modellutviklingsprosjekt finansiert av helsedirektoratet.

Målet er at stillingen skal bidra til:

En mer systematisk fag- og kvalitetsutvikling
Økt kunnskap og kompetanse om ernæring og ernæringsarbeid i tjenesten
Tverrfaglig samarbeid og samhandling i oppfølging av brukere og pasienter
Hensikten med prosjektet skal både være å øke kunnskap hos ansatte om retningslinjene for forebygging og behandling av underernæring og feilernæring, og å fremme tverrfaglig samarbeid.

Eksempler på oppgaver vil være å utvikle kommunal ernæringsstrategi, kvalitetssikre rutiner, utføre risikoanalyse i ernæring og lage årlige handlingsplaner for kompetanseutvikling i tjenesten.

Nes kommune har fra før en stilling for KEF, og øker nå til 2 stillinger.

Søknadsfrist: 15.11.2021
Arbeidsgiver: Nes kommune
Stillingstittel: Klinisk ernæringsfysiolog
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Engasjement
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4443319527

Arbeidsoppgaver

Den ansatte blir involvert i modellutviklingen for klinisk ernæringsfysiolog som ressurs i omsorgstjenesten, og skal bidra til følgende:

Implementering av målrettet og systematisk ernæringsarbeid
At brukere med mat- og ernæringsutfordringer blir fanget opp, kartlagt og får tilpasset helsehjelp
Sørge for økt kunnskap hos personalet om ernæring og ernæringsarbeid
At klinisk ernæringsfysiolog inngår i (evt. er tilgjengelig for) tverrfaglig samarbeid om brukere og pasienter
Å opprette og følge opp ernæringsnettverk med lokale ernæringskontakter i virksomheten
At det legges til rette for samhandling og tverrfaglighet innen ernæringsarbeidet, både mellom helsepersonell i tjenestene og mellom helsepersonell og kjøkkenpersonell, i og mellom de ulike tjenestene når bruker flytter mellom ulike tjenester i kommunen og mellom tjenestenivåer
At brukere deltar i utforming av sine tjenester og involvering av pårørende styrkes
Stillingen vil innebære noe klientrettet arbeid.

Det er nødvendig å ha være engasjert og aktiv i egen faglig utvikling.

Kvalifikasjoner

Klinisk ernæringsfysiolog med norsk autorisasjon
Erfaring fra arbeid i helse og omsorgssektoren
Evne og lyst til å samarbeide på tvers av fagområder
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Bestått Bergenstest, eller tilsvarende
Førerkort klasse B
Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

Evne til å jobbe selvstendig og praksisnært, og samtidig samarbeide tett med andre faggrupper og i team
Evne til å jobbe analytisk og systematisk og inneha høy grad av gjennomføringskraft og resultatoppnåelse
Evne og interesse for kontinuerlig videreutvikling av hjemmetjenesten i nært samarbeid med ledelse, brukere, pårørende og medarbeidere
Fleksibel, stor arbeidskapasitet og motivert til faglig utvikling
Evne og vilje til å undervise pasienter og medarbeidere
Ønsker å bidra positivt til et godt arbeidsmiljø
God kommunikasjons- og presentasjonsevne vektlegges, samt evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet.
God evne til å forstå system og struktur, samt evne til individuell tilnærming er nødvendig i stillingen.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Godt fagmiljø med engasjerte medarbeidere.
Være en del av tjenestens fag- og utviklingsteam som rapporterer direkte til virksomhetsleder.
spennende arbeidsfelt med tjeneste i endring og fokus på fremtidsrettede tjenester.
Gode muligheter til å utforme egen arbeidsdag
Spennende og varierte arbeidsoppgaver med fokus på dialog, mestring og utvikling.
Lønn etter avtale
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Minst to referanser må oppgis
Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.
Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Leirvegen, 2150 Årnes, Norge

 

Kontaktinformasjon

Atle Jahrn, Virksomhetsleder
971 46 380

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 23.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

 

Del stillingen

Selskap

Nes kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Atle Jahrn
  • Tittel: Virksomhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 971 46 380

Lokasjon

  • Årnes

Søknadsfrist

November 15, 2021