– fokus på din neste stilling

Kategorisøk

StillingstittelSelskapPublisertlogo
Klokker i Nidaros domkirke, 100% fast Fast (Søknadsfrist: 20.12.2022)
Trondheim kirkelige fellesråd
Trondheim kirkelige fellesråd25 Nov 2022
Kirketjener i Nidaros domkirkes sokn 50% fast (søknadsfrist 20.12.2022)
Kirkelig Fellesråd i Trondheim
Kirkelig Fellesråd i Trondheim25 Nov 2022
Fastlege - Rosendal Helsesenter (søknadsfrist 26.12.2022)
Kvinnherad kommune
Kvinnherad kommune24 Nov 2022
Prosjektleiar el. prosjektmedarbeider "Rydd Sogn og Fjordane!" (søknadsfrist 11.12.2022)
Fjordane friluftsråd
Fjordane friluftsråd22 Nov 2022
Kateket - Volda Kyrkjelege Fellesråd (søknadsfrist 03.01.2023)
Volda kyrkjelege fellesråd
Volda kyrkjelege fellesråd18 Nov 2022
Diakon i Nidelven menighet i Trondheim, 100% fast (Søknadsfrist: 07.12.2022)
Kirkelig fellesråd Trondheim
Kirkelig fellesråd Trondheim18 Nov 2022
Vindafjord kyrkjelege fellesråd KANTOR - ORGANIST - KYRKJEMUSIKAR Fast (Søknadsfrist: 10.12.2022)
Vindafjord kyrkjelege fellesråd
Vindafjord kyrkjelege fellesråd17 Nov 2022
Rektor ved Matre skule (søknadsfrist 11.12.2022)
Masfjorden kommune
Masfjorden kommune17 Nov 2022
Kommunalsjef samfunn og utvikling (søknadsfrist 29.11.2022)
Alvdal kommune
Alvdal kommune17 Nov 2022
Biblioteksjef Virksomhet for kultur Bok- og blueshuset (søknadsfrist 04.12.2022)
Notodden kommune
Notodden kommune17 Nov 2022
Nome voksenopplæring og flyktningtjeneste: *Fagleder *Lærer *Miljøarbeider (forskjellige søknadsfrister)
Nome kommune
Nome kommune17 Nov 2022
Juridisk rådgiver Avdeling for areal og miljø Rådhuset (søknadsfrist 11.12.2022)
Rana kommune
Rana kommune17 Nov 2022
Tromsø domprosti Kirkemusiker / trosopplærer Svalbard kirke Vikariat (Søknadsfrist 08.12.2022)
Nord-Hålogaland bispedømme
Nord-Hålogaland bispedømme17 Nov 2022
Allmennlege, "Nordsjømodell" (søknadsfrist 04.12.2022)
Tynset kommune
Tynset kommune17 Nov 2022
Nome vokseopplæring og flyktningtjeneste: *Fagleder *Lærer *Miljøarbeider (forskjellige søknadsfrister)
Nome kommune
Nome kommune17 Nov 2022
Enhetsleder / rektor Atlanten ungdomsskole (søknadsfrist 12.12.2022)
Kristiansund kommune
Kristiansund kommune16 Nov 2022
Sykepleiere og helsefagarbeidere (forskjellige søknadsfrister)
Nome kommune
Nome kommune16 Nov 2022
Omsorgsboliger og hjemmetjenesten: *Sykepleier *Sykepleier / Vernepleier *Helsefagarbeider (forskjellige søknadsfrister)
Bamble kommune
Bamble kommune16 Nov 2022
Miljøarbeidertjenesten: Sykepleiere / vernepleiere (forskjellige søknadsfrister)
Bamble kommune
Bamble kommune16 Nov 2022
Tjenesten for funksjonshemmede: *Fagleder *Sykepleier / Vernepleier *Vernepleier / Miljøterapeut *Helsefagarbeidere *Deltid / Vikarer (forskjellige søknadsfrister)
Notodden kommune
Notodden kommune16 Nov 2022
Seniorkonsulent ved Avdeling for samfunnsfag og historie (søknadsfrist 30.11.2022)
Høgskulen i Volda
Høgskulen i Volda15 Nov 2022
Stillinger ved verksemd for inkludering, avdeling flyktningtenesta (søknadsfrist 30.11.2022)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune15 Nov 2022
Leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten til den samiske befolkningen i Troms og Finnmark (søknadsfrist 05.12.2022)
Karasjok kommune
Karasjok kommune14 Nov 2022
Stilling som arealplanlegger i Øksnes kommune (Søknadsfrist 07.12.2022)
Øksnes kommune
Øksnes kommune14 Nov 2022
Sykepleiere / Vernepleiere - hjemmebaserte tjenester - Roverud omsorgsenhet Fast (Søknadsfrist: 04.12.2022)
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune14 Nov 2022
Kateket / menighetspedagog eller ungdomsprest (søknadsfrist 30.11.2022)
Ullensaker kirkelige fellesråd
Ullensaker kirkelige fellesråd13 Nov 2022
Organist / menighetsmusiker Østre Toten kirkelige fellesråd Lena (søknadsfrist 01.12.2022)
Østre Toten kirkelige fellesråd
Østre Toten kirkelige fellesråd13 Nov 2022
100 % stilling som daglig leder og fjelloppsyn i Steinkjer fjellstyre (søknadsfrist 10.12.2022)
Steinkjer fjellstyre
Steinkjer fjellstyre13 Nov 2022
Helsefagarbeidere (løpende)
Steigen kommune
Steigen kommune10 Sep 2021