– fokus på din neste stilling

Kantor / Organist (søknadsfrist 18.11)

Kantor/Organist 60% stilling
Vestre Slidre Kyrkjeleg Fellesråd, Slidre

Vestre Slidre kyrkjelege fellesråd søkjer kantor/organist i 60%stilling Vikariat med god moglegheit for fast stilling. 2.gongs utlysing.

Arbeidsoppgåver:

Delta i planlegging og gjennomføring av gudstenester, kyrkjelege handlinger og andre arrangement saman med presten, øvrige tilsette og frivillige
Bidra inn i menighetens trusopplæring og skule/kyrkje-samarbeid
Ansvarleg for menighetens musikalske liv i samsvar med kyrkjemusikalsk plan
Samarbeide med lokalt musikkliv
Delta i stabsmøter og vere ein del av teamarbeidet i staben
Ettersyn og vedlikehald av menighetens instrument
Personlege eigenskapar:

Gode samarbeids-, planleggings- og gjennomføringsevner
Personleg eignaheit vil bli vektlagt
Kvalifikasjonar:

Utdanning ihht kvalifikasjonskrav for kantor/organist
Beherske allsidig spel på orgel og piano både solo og i samspel med andre
Kunne arbeide både sjølvstendig og i team
Kommunisere og samarbeide godt med barn, unge og frivillige medarbeidare
Beherske norsk bra både munnleg og skriftleg
Den som tilsetjast må vere medlem i Den norske kyrkje
Disponere bil
Politiattest må fremleggast ved tilsettig
Vi tilbyr:

60% vikariat med *god moglegheit for fast stilling.*Ved evnt fast stilling vil det kunne bli tilbod om etterutdanning.
Ein hyggeleg arbeidsfellesskap
Løn og arbeidsvilkår ihht gjeldande tariff og pensjonsordning i KLP
Deler av arbeidstida er lagt til kveld, helg og høgtid
Det blir lagt opp til prøvespeling i samband med intervju. Stillinga er ledig frå 1.januar 2022 eller etter avtale. For meir informasjon: Kontakt kyrkjeverje Veslemøy Kvamme, tlf. 613450 95 /958 68 588, e-post: vk766@kyrkja.no. I tillegg til heimesida vår, sjå også vår facebookside: kyrkja i Vestre Slidre.
Søknad og CV med kopiar av attestar/vitnemål sendast: Vestre Slidre kyrkjeleg fellesråd, Slidrevegen 20, 2966 Slidre, eller på e-post innan 18.november 2021.

Del annonsen:
Rapporter annonse
Søknad
Søknadsfrist:
18.11.2021
Send søknad til:
vk766@kyrkja.no
Om stillingen
Stillingstittel:
Kantor/Organist
Sted:
Slidrevegen 20, 2966 Slidre
Ansettelsesform:
Vikariat
Prosent:
60 %
Heltid/deltid:
Deltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Ikke oppgitt
Arbeidsdager:
Ukedager Lørdag Søndag
Arbeidstid:
Dagtid Kveld
Oppstart:
01.01.2022
Kontaktperson for stillingen
Kontaktperson:
Veslemøy Kvamme
Stillingstittel:
Kyrkjeverje
Telefon:
95868588
Epost:
vk766@kyrkja.no
Om arbeidsgiveren
Arbeidsgiver:
Vestre Slidre Kyrkjeleg Fellesråd
Adresse:
Slidrevegen 20, 2966 Slidre
Hjemmeside:
https://kirken.no/vestre-slidre
Facebook:
https://www.facebook.com/Kyrkja-i-Vestre-Slidre-842335192540706
Vestre-Slidre kyrkjeleg fellesråd har ansvarsområde i Vestre Slidre kommune i Valdres Prosti. Kommunen har ca 2.200 innbyggjarar fordelt på 464km2 med variert natur. Landruk og turisme er dei viktigaste næringsvegane. Det er gode moglegheiter for friluftsliv som fisking og fotturar. I fjellet er det godt tilrettelagt for sykling. Kommunen har eit godt skule- og barnehagetilbod, og ein kulturskule med godt og variert tilbod. Vestre Slidre har 3 sokn og 4 kyrkjer og 1 kapell. Av kyrkjene er det 1 stavkyrkje, Lomen, og 1 mellomalderkyrkje, Slidredomen. I tillegg er det ein kyrkje-ruin. I tilknyting til kyrkjene er det 4 kyrkjegardar. Fellesrådet har ein stillingsressurs på ca 3 årsverk fordelt på 9 tilsette.

Kyrkja har gode kontor på Slidretun og bruker nynorsk som administrasjonsspråk.

Del stillingen

Selskap

Vestre Slidre kyrkjelege fellesråd

Kategorier

Kontaktinfo

  • Oddvar Etnestad
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 975 99 446
  • Randi Lie Viken
  • Tittel: Daglig leder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 901 16 365

Lokasjon

  • Kongsberg

Søknadsfrist

November 18, 2021