– fokus på din neste stilling

Avdeling for areal og miljø 

Juridisk rådgiver

 

Vil du jobbe med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø? Vil du være med på å videreutvikle Mo i Rana som regionsenter og Norges grønne industrihovedstad? Vil du skaffe deg god erfaring og etterspurt kompetanse innen saksbehandling og videreutvikling av eiendommer? Vil du være med på å utforme Rana kommunes bygningsmiljø? Avdeling for areal og miljø har ansvar for overordnet arealplanlegging, plansaksbehandling, byutvikling, byggesaksbehandling, oppmåling, kartforvaltning, miljøsaker, landbruk, vilt- og utmarksforvaltning.

Vi har ledig et vikariat i 100 % som juridisk rådgiver ved seksjon for byggesak for snarlig tiltredelse, frem til 31.12.2023.

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:

• juridisk rådgiving for seksjon for byggesak
• juridisk rådgivning og bistand til andre avdelinger og seksjoner i sektor for tekniske tjenester
• bidra til å utvikle og iverksette kommunens interne regelverk
• tilrettelegge for kvalitetssikring av kommunens interne prosesser
• ulovlighetsoppfølging og tilsyn etter plan- og bygningsloven
• klagesaksbehandling

Kvalifikasjonskrav:

• Utdanning som jurist, master i rettsvitenskap eller cand.jur.
• Førerkort klasse B
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.

Ønskede kvalifikasjoner

• Relevant juridisk kompetanse innen fagområder som f.eks.:

 • forvaltningsrett
 • plan- og bygningsrett
 • seksjoneringsrett
 • miljø- og forurensningsrett
 • offentlig anskaffelse
 • entreprise- og avtalerett
 • vann-, avløps- og veirett
 • kjennskap til offentlig forvaltning innenfor fagområdene, helst med relevant kommunal praksis
 •  erfaring med utarbeiding av rutiner for internkontroll, delegering og kvalitetssikring
 • erfaring og/eller fordypning fra ett eller flere av de nevnte fagområdene

Personlig egnethet / personlige egenskaper:

• Du har bred samfunnsmessig innsikt
• Du er fleksibel
• Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Du har høy integritet og personlig egnethet
• Du er selvstendig og effektiv

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt i vurderingen

Vi kan tilby:

• muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker innenfor både privat og offentlig rett
• utfordrende oppgaver
• kompetanseutvikling
• fleksitid
• lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, avtaleverk, utdanning, ansiennitet og intern lønnsstruktur

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.
Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.
Rana kommune praktiserer meroffentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.
Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

Seksjonsleder for byggesak Jan-Terje Strandås, telefon 75 14 52 76 eller på e-post jan.terje.strandas@rana.kommune.no eller avdelingssjef Trude Fridtjofsen, telefon 75 14 52 22 eller e-post trude.fridtjofsen@rana.kommune.no.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema.

 

Søknadsfrist: 11.12.2022

 

Jobbtype: Vikariat

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

Sektor: Teknisk

Tiltredelse: 01.01.2023

Arbeidssted: Rana kommune

 

Kontaktpersoner:

Jan-Terje Strandås

tlf: 75 14 52 76

 

Hjemmeside:
www.rana.kommune.no
Adresse: Rådhusplassen 2 8622 Mo i Rana

Rana kommune Avdeling for areal og miljø

Rana kommune er i sterk utvikling og Tekniske tjenester har et stort behov for dyktige fagfolk som kan bidra i denne utviklingen.

Avdeling for areal og miljø har ansvar for teknisk lovforvaltning. Herunder overordnet arealplanlegging, plansaksbehandling, byutvikling, byggesaksbehandling, oppmåling, kartforvaltning, miljøsaker, landbruk, vilt og utmarksforvaltning. Avdeling for areal og miljø har ca.30 ansatte.

 

Del stillingen

Selskap

Rana kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Jan-Terje Strandås
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: 75 14 52 76
 • Trude Fridtjofsen
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: 75 14 52 22

Lokasjon

 • Mo I Rana

Søknadsfrist

Desember 11, 2022