– fokus på din neste stilling

 

Tilsetting av 2 faste 100 % miljøterapeutstillinger

 

Om stillingene

Har du lyst på nye utfordringer og være med på å videre utvikle enheten med din fagkompetanse? Da har vi stillingen du søker!

Vi har ledig 2 faste 100% miljøterapeut stillinger ved tjenester for mennesker med utviklingshemning. Enheten har 2 delt turnus, jobb 3 helger i løpet av 11 ukers turnus. Tiltredelse snarest.

Det søkes primært etter vernepleier/-sykepleier, men barnevernspedagog, velferdsviter, sosionom og andre med 3-årlig helse og sosial/pedagogisk utdanning oppfordres også til å søke. 3.års studenter oppfordres til å søke med forutsetning at de fullfører studiet.

Arbeidsoppgaver

Ansvarlig for å utarbeide og følge opp Individuell plan (IP) og vedtak
Utvikle og vedlikeholde kvaliteten på tjenestene i samarbeid med leder, andre miljøterapeuter og øvrige ansatte.
Tilrettelegge for utvikling og trivsel.
Opplærings og veiledning av ansatte og studenter.
Samarbeid med pårørende og andre instanser rundt brukerne.
Vernepleier/Sykepleier utøve legemiddelgjennomgang, legemiddelhåndtering og medisinske prosedyrer.

Kvalifikasjoner

Autorisert Vernepleier/Sykepleier
Gode IKT – kunnskaper
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Evne til samarbeid og fleksibilitet
Personlig egnethet og engasjement for fagfeltet vektlegges.
Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk både skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet/personlige egenskaper:

Høy grad av selvstendighet i arbeidsutførelsen.
Evne til å bygge gode relasjoner og ha kontinuitet i arbeidsutførelsen.
Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner.
Stabil og trygg med evne til å gi omsorgs og sette grenser.
Evne til vurdering bygd på faglige betraktninger.
Ansvarlig for å utarbeide og følge opp Individuell plan (IP) og vedtak

Lønns og arbeidsvilkår

Lønn etter gjeldende avtaleverk
Kommunen har blant annet vedtatt følgende rekrutteringstiltak for miljøterapeutene:
Ingen lønnes lavere enn minstelønn tilsvarende 10 års ansiennitet
Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
Karasjok ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag, nedskriving av studielån og lavere strømregning. Se tiltakssonen.no for mer info.

Nærmere opplysninger

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til enhetsleder for Tjenester for mennesker med utviklingshemning Sven Tomas Holm på tlf 458 63 206

Tilfredsstillende politiattest skal leveres før tiltredelse i stillingen. Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkolose og MRSA fremlegges, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §5-4 og Tuberkoloseforskriften.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søkere som har praksis bes oppgi minst to referanser.

 

Søknadsfrist: 26. September 2022

 

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 26. september 2022

 

Arbeidsgiver Karasjok kommune

Kommune Kárášjohka – Karasjok

Omfang Heltid

Varighet Fast

 

Karasjok kommune

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk.

Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

 

 

Del stillingen

Selskap

Karasjok kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Sven Tomas Holm
  • Tittel: Enhetsleder for Tjenester for mennesker med utviklingshemning
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf 458 63 206

Lokasjon

  • Karasjok

Søknadsfrist

Januar 31, 2023