– fokus på din neste stilling

Gravplassleder ved gravplass sør i Trondheim Fast (Søknadsfrist 04.01.2023)

 
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Gravplassleder ved gravplass sør i Trondheim

 

Vår meget dyktige og allsidige leder ved Gravplass sør har valgt å si opp sin stilling, og vi søker hans erstatter. Gravplass sør har sin base med driftsbygning, garasjer og kontorfasiliteter ved Tiller kirkegård. Den vi tilsetter får personalansvar og ledelse av sju fast, motiverte og kunnskapsrike medarbeidere. I tillegg tilkommer 10 – 15 sesongarbeidere i sommerhalvåret.

Gravplass sør har ansvaret for drift og vedlikehold av sju gravplasser sør i Trondheim. Arbeidsoppgavene ved gravplassene våre er varierte, spenner bredt og kan oppsummeres innen tre hovedområder:

Møte med publikum og mennesker i sorg og legge til rette for og gjennomføring av gravferd og urnenedsettinger
Drift og vedlikehold av gravplasser/kirkegårder med parkmessig standard
Drift og vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg.
Gravplassleder lokal er ansvarlig for at oppgavene blir utført på en samvittighetsfull måte, slik at pårørende og besøkende ved gravplassene vil oppleve å bli møtt med vennlighet og respekt. I tillegg til å lede arbeidet er det forventet at leder også deltar i den daglig drift av gravplassene.

Arbeidsoppgaver

Forvalte arbeidsgiveransvaret overfor ansatte i sitt område i henhold til fellesrådets personalpolitikk og reglementer. Derigjennom bygging av kompetanse og et «uslåelig arbeidslag»
Utvikle og bevare et trygt og forsvarlig fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
God økonomiforvaltning og -styring innenfor delegerte budsjettrammer
Realisere strategi og planer for ansvarsområdet
Bidra til samhandling og kompetanseheving i samarbeid med tre andre lokale ledere og Avdelingsleder gravplass
Stillingen som Gravplassleder lokal er ny. Det kan av den grunn være behov for utvikling av og tilpasninger i oppgavepakken

Kvalifikasjoner

Utdanning innen relevant fagkrets på høyskole- eller fagskolenivå
Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse
Ledererfaring fra endrings- og utviklings-prosesser er ønskelig
Gode referanser som personalleder er ønskelig
God innsikt i og erfaring med økonomi og økonomistyring
Erfaring fra administrasjon, innkjøp og offentlig anskaffelse er ønskelig
Kjennskap til Den norske kirke og dens organisering

Personlige egenskaper

Initiativrik og ansvarlig
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Evne til god veiledning og motivasjon av medarbeidere
Beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

Spennende og varierte arbeidsoppgaver
Offentlig pensjons og forsikringsordninger
Engasjerte kolleger
Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 04.01.2023
Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Sted: Tiller
Stillingstittel: Gravplassleder ved gravplass sør i Trondheim
Stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast
Heltid / Deltid: Heltid
Stillingsprosent:100
Webcruiter-ID: 4596140842

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Gunnar Hansen, Avdelingsleder Gravplass
915 66 365

 

Tiller-ringen 50, 7092 Tiller, Norge

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 19 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 21 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Fellesrådet skal ivareta kulturarven og utføre gravferdstjenesten på en verdi måte. Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

 

Del stillingen

Selskap

Kirkelig fellesråd Trondheim

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Trondheim

Søknadsfrist

Januar 4, 2023