– fokus på din neste stilling

Feltinspektører naturforvaltning (Søknadsfrist: 14.11)

Sysselmesteren på Svalbard

Feltinspektører naturforvaltning

 

Svalbard er en del av kongeriket Norge, og Sysselmesteren er regjeringens øverste representant på øygruppen. Sysselmesteren er politimester og har samme myndighet som en fylkesmann. Virksomheten har en miljøvernavdeling, en politiavdeling, en administrasjonsavdeling og en stab med til sammen 46 ansatte i åremålsstillinger.

Politiets viktigste oppgave på Svalbard er å sørge for borgernes trygghet, gjennomføre redningstjeneste og SAR, samt å bevare ro og stabilitet og ivareta områdets særegne villmarksnatur. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, effektiv kriminalitetsbekjempelse, robuste beredskapsordninger og en proaktiv tilstedeværelse på øygruppa.

Sysselmesterens administrasjonsbygg ligger i Longyearbyen på 78 grader nord. Longyearbyen er et lokalsamfunn med et godt tjenestetilbud og et rikt kulturliv. Svalbard tilbyr storslått natur med gode muligheter for spennende opplevelser både i nærområdet til Longyearbyen og ute i den arktiske villmarken.

Les mer om Sysselmesteren på Svalbard her

 

 

Bruksvilkår Tilgjengelighetserklæring Webcruiter

Del stillingen

Selskap

Sysselmesteren på Svalbard

Kategorier

Kontaktinfo

  • Sølvi Elvedahl
  • Tittel: Assisterende Sysselmester
  • E-Post: soelvi.elvedahl@sysselmesteren.no
  • Mobil/Tlf: 79 02 43 03

Lokasjon

  • Longyearbyen

Søknadsfrist

November 14, 2021