– fokus på din neste stilling

Felinspektører – politi (søknadsfrist 14.11)

Feltinspektører – politi
Sysselmesteren på Svalbard

Sysselmesteren på Svalbard har ledige engasjementer som feltinspektør med politiutdanning i følgende perioder:

Vinter: slutten av februar – begynnelsen av mai 2021 (ett engasjement)
Sommer: begynnelsen av juni – midten av august 2021 (to engasjement)

Det er mulig å søke på vinter- og sommerengasjementet hver for seg eller samlet.
Det må fremgå tydelig i søknaden hvilket/hvilke engasjement man søker på.

Ferie kan ikke avvikles under engasjementet.

Vi søker etter feltinspektører med politifaglig bakgrunn. Tjenesten utføres av feltlag bestående av en polititjenesteperson og en tjenesteperson med naturfaglig bakgrunn. Hvert lag skal gjøre tjeneste i felt med base i Sysselmesterens hytter ulike steder på øygruppen.

Søknadsfrist:14.11.2021
Arbeidsgiver:Sysselmesteren på Svalbard
Sted:LONGYEARBYEN
Stillingstittel:Feltinspektører – politi
Stillinger:1
Heltid / Deltid:Heltid
Stillingsprosent:100
Webcruiter-ID:4444311578
Sosial deling :
Arbeidsoppgaver
oppsyn og kontroll med turisme og ferdsel
oppsyn og kontroll med jakt, fangst og fiske
tilsyn med kulturminner
faunaregistrering
nødvendig vedlikeholdsarbeid på Sysselmesterens hytter
andre praktiske oppgaver
Vinterengasjementet skal i hovedsak utføre informasjonsarbeid, oppsyn og kontroll med turisme og ferdsel på Sentral-Spitsbergen ved bruk av snøskuter.
Sommerengasjementene skal utføre oppsyn og øvrige oppgaver ved hjelp av åpen båt med utenbordsmotor langs kysten av Vest-Spitsbergen.

Kvalifikasjoner
politiutdanning og allsidig praksis fra ordenstjeneste og etterforsking
solid felterfaring
god fysisk form
gode engelskkunnskaper er nødvendig, gjerne også kjennskap til et annet fremmedspråk
for vinterengasjement: erfaring med feltarbeid vinterstid og god erfaring med skuterkjøring.
for sommerengasjement: båtførerbevis, VHF-sertifikat, og god maritim kompetanse
Personlige egenskaper
Vi legger vekt på felterfaring, svalbarderfaring, og eventuell håndverksmessig bakgrunn. Personlig egnethet blir tillagt særlig vekt. Vi ser etter personer med samarbeidsegenskaper, serviceinnstilling, nøyaktighet og fleksibilitet, som er løsningsorienterte og gjerne praktisk anlagt.
Vi tilbyr
avlønning i stillingskode 1209 Sysselmesterbetjent i lønnstrinn 57 i Statens lønnsregulativ p.t. kr 516 100,- pr år
i tillegg kommer polartillegg i henhold til ”Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk” med kr 145,- pr. døgn.
fri reise til og fra Svalbard i forbindelse med engasjementet.
Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør til sammen 18,2 %. Feriepenger utbetales ved engasjementets slutt.

 

Søknad sendes elektronisk via www.politiet.no. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Søker vil i tilfelle forhåndsvarsles om dette.

 

Vei 309-6, 9170 LONGYEARBYEN, Norge
Map
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Vidar Arnesen
Sysselmesteroverbetjent
79024304

Carina Søreng
Sysselmesterførstebetjent
79024322
carina.soereng@sysselmesteren.no

Svalbard er en del av kongeriket Norge, og Sysselmesteren er regjeringens øverste representant på øygruppen. Sysselmesteren er politimester og har samme myndighet som en fylkesmann. Virksomheten har en miljøvernavdeling, en politiavdeling, en administrasjonsavdeling og en stab med til sammen 46 ansatte i åremålsstillinger.

Politiets viktigste oppgave på Svalbard er å sørge for borgernes trygghet, gjennomføre redningstjeneste og SAR, samt å bevare ro og stabilitet og ivareta områdets særegne villmarksnatur. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, effektiv kriminalitetsbekjempelse, robuste beredskapsordninger og en proaktiv tilstedeværelse på øygruppa.

Sysselmesterens administrasjonsbygg ligger i Longyearbyen på 78 grader nord. Longyearbyen er et lokalsamfunn med et godt tjenestetilbud og et rikt kulturliv. Svalbard tilbyr storslått natur med gode muligheter for spennende opplevelser både i nærområdet til Longyearbyen og ute i den arktiske villmarken.

Les mer om Sysselmesteren på Svalbard her

 

Bruksvilkår Tilgjengelighetserklæring Webcruiter

Del stillingen

Selskap

Sysselmannen på Svalbard

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Longyearbyen

Søknadsfrist

November 14, 2021