– fokus på din neste stilling

Fastlege – fast 100% stilling (søknadsfrist 01.12)

Fastlege
Søk stillingen
Se annonse
Om oss
Kautokeino kommune er Norges største kommune med et spennende miljø hvor samisk og norsk går hånd i hånd, innrammet i vakker natur på Finnmarksvidda. Naturen er rik på ressurser med gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.
Kautokeino-samfunnet har forankring i tradisjonelle samiske verdier, og har mange spennende institusjoner med internasjonal kontaktflate.

Kautokeino kommune er en tospråklig kommune, og har et variert kultur- og organisasjonsliv.

 

Om stillingen
Kautokeino legekontor har ledig stilling som fastlege fra og med 13.01.22.

Stillingen har 750 listeplasser. Kautokeino legekontor har 5 legehjemler og 4 lister. Legekontoret er godt faglig bemannet med 2 sykepleiere, 1 bioingeniør og 2 helsesekretærer samt godt utstyrt laboratorium og skiftestue.

Legen har ordinær kurativ legetjeneste og har i samråd med kommuneoverlegen tilsynsoppgaver for andre helsetjenester, inntil 7,5 timer i uken. Legen deltar i legevaktordningen.

Kvalifikasjonskrav
Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste (LIS1)

Det er ønskelig at du er spesialist i allmennmedisin eller er under spesialisering.

Rett til trygderefusjon i Norge  

Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å utrykke seg skriftlig og muntlig

Kautokeino kommune er en to-språklig kommune. Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert. Søkere som ikke behersker samisk, må være villig til å gjennomføre samiskopplæring etter ansettelse.

For stillingen søker vi en som:
Er serviceinnstilt med brukeres behov i sentrum  

Kan jobbe strukturert og målrettet. 

Bidrar til et godt arbeidsmiljø  

Er løsnings – beslutnings og resultatorientert 

Har gode samarbeidsevner 

Er faglig trygg

Behersker bruk av CGM journalsystem. Opplæring vil bli gitt.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt under tilsetting.

Vi kan tilby
En spennende arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et fagområde i stadig endring.

Et positivt arbeidsmiljø med kompetente og dyktige medarbeidere

Gode pensjon- og forsikringsordninger i KLP

Konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår med gode ordninger

Tjenestebil på legevakt

 

For personer bosatt i Finnmark gis skattelette og nedskrivning av studielån. Flytteutgifter dekkes ihht. kommunens flyttereglement. Boligbehov bes oppgitt i søknaden. Vi er behjelpelig med barnehageplass.

Ansettelse i kommunen på de lønns- og arbeidsvilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Pliktig medlemskap i kommunal pensjonsordning.

Kontaktinformasjon
Mer informasjon om stillingen får du ved å kontakte kommuneoverlege Anne Lajla W. Kalstad tlf: 413 33 342, eventuelt konstituert virksomhetsleder avd. helse May Britt Antonsen tlf: 917 28 287

Søk stillingen
Søknadsfrist
1. desember 2021
Arbeidsgiver
Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune
Kommune
Guovdageaidnu – Kautokeino
Omfang
Heltid
Varighet
Fast

Arbeidssted
Kautokeino kommune

Virksomhetsleder Helse – fast 100% stilling

 

Om oss

Kautokeino kommune er Norges største kommune med et spennende miljø hvor samisk og norsk går hånd i hånd, innrammet i vakker natur på Finnmarksvidda. Naturen er rik på ressurser med gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.
Kautokeino-samfunnet har forankring i tradisjonelle samiske verdier, og har mange spennende institusjoner med internasjonal kontaktflate. Kautokeino kommune er en tospråklig kommune, og har et variert kultur- og organisasjonsliv.

Om stillingen

Lederteamet i enhet for helse og omsorg består av kommunalleder og 4 virksomhetsledere.

Fast 100% stilling som virksomhetsleder helse er ledig fra snarest.

Virksomhet helse består av legetjeneste, legevakt, helsestasjon, jordmor, psykolog, psykiatri, fysioterapi og ergoterapi.

Virksomhetsleder er direkte underlagt kommunalleder. Virksomhetsleder har økonomi- og personalansvar for egen virksomhet.

Arbeidsoppgaver

– Fag-, økonomi- og personalansvar

– HMS-ansvar, internkontroll og kvalitetsarbeid

– Mål og resultatansvar i tråd med kommunens gjeldende planer og vedtak

– Ansvar for tilfredsstillende tjenestetilbud innenfor gitte økonomiske rammer

– Innovasjons- og endringsarbeid av virksomhetsområdet

– Strategisk og operativt samarbeid både i egen virksomhet og på tvers av enhetene i helse – og omsorgssektoren

Kvalifikasjonskrav

– Minst 3- årlig høgskoleutdanning

– IT kunnskap

– Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk

Ønskede kvalifikasjoner:

– Har ledererfaring innen kommunal eller statlig virksomhet

– Helsefaglig bakgrunn

– Kan dokumentere resultater innen kvalitet på tjenestene, økonomistyring, arbeidsmiljø og sykefraværarbeid.

Personlige egenskaper:

– Systematisk, strukturert og målrettet

– Evne og vilje til utvikling, nytenking og omstilling

– Gjennomføringsevne

– Relasjons- og samarbeidsorientert

– Evne til refleksjon og å se sammenhenger

– Tydelig kommunikasjonsevne

– God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Kommunen er en tospråklig kommune. Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert.

Ved tilsetting skal det fremlegges gyldig politiattest, jfr. HOL § 5-4.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende stilling som er i kontinuerlig utvikling med en innholdsrik hverdag.

Fokus på et godt og trygt arbeidsmiljø preget av høy faglig utvikling og dyktige medarbeidere.

Ansettelse i kommunen skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Ansettelse innebærer medlemskap i en god pensjonsordning.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommunalleder for helse- og omsorg Kent Ailo Hætta, tlf. 906 65 176.

Søknad og CV sendes via www.jobbnorge.no. Det oppgis minst 2 referanser.

 

Søknadsfrist 1. november 2021

 

Arbeidsgiver Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune

Kommune Guovdageaidnu – Kautokeino

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Ledige stillinger – Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune

 

 

Del stillingen

Selskap

Kautokeino kommune

Lenke til firma

Kategorier

Kontaktinfo

  • kommunalleder for helse- og omsorg Kent Ailo Hætta,
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf. 906 65 176.

Lokasjon

  • Kautokeino

Søknadsfrist

November 1, 2021