– fokus på din neste stilling

Kristiansund kommune, Kulturenheten

Fagkoordinator fysisk aktivitet og friluftsliv

 

Vi har ledig 100 % fast stilling som fagkoordinator for fysisk aktivitet og friluftsliv ved Kulturenheten.

Om enheten

Kulturenheten består av kulturskole, bibliotek, idrettspark og kulturavdeling, og skal sikre et godt fritids- og kulturtilbud for alle Kristiansunds innbyggere. Vi svarer på spørsmål som har med kunst og kultur, idrett, fysisk aktivitet, frivillighet, kulturnæring og kulturpolitikk å gjøre. Videre er vi en sparringpartner og tilrettelegger for idrettslag, friluftsorganisasjoner, kulturnæring, profesjonelle kulturinstitusjoner og frivillig kulturvirksomhet.

Enheten er også ansvarlig for kommunens tilskuddsordninger til kulturlivet, og har god kompetanse på andre tilskuddsordninger. Vi produserer og formidler tjenester gjennom kommunens kulturskole, bibliotek, idrettspark/-anlegg, samt administrerer Festiviteten kulturbygg, Caroline kino og konferansesenter og andre sentrale kultur- og fritidstilbud. Kulturenheten jobber med å skape innhold i byrom og uterom, ved bruk av kunst, kultur og tilrettelegging for fysisk aktivitet.

Arbeidsområder

 • koordinere, utføre og utvikle kommunens politikk og vedtak innen fysisk aktivitet og friluftsliv.
 • lede et tverrfaglig team som jobber med fysisk aktivitet og friluftsliv, samt være kontaktpunkt inn mot øvrige instanser og fag som jobber med dette fagfeltet, det være seg innen utdanning, helse, samferdsel og infrastruktur, politikk eller andre områder.
 • tilrettelegging for kommunale, regionale og nasjonale ordninger/satsinger innen fysisk aktivitet og friluftsliv.
 • saksbehandler for saker/planer knyttet til fysisk aktivitet og friluftsliv.
 • samarbeid med frivilligheten og andre aktører om etablering og utvikling av nye tiltak.
 • kontaktledd inn mot regionale og nasjonale nivå innen fysisk aktivitet og friluftsliv, da spesielt stat og fylke, og instanser som Norsk idrettsforbund, Nordmøre og Romsdal friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv (FNF), Miljødepartementet, KUD og Miljødirektoratet m.fl.
 • anleggsutvikling og saksbehandling
 • statlig sikrede områder
 • spillemidler

Kvalifikasjonskrav

 • minimum treårig relevant høyere utdanning, f.eks. innen fysisk aktivitet, samfunnsfag el.l. Relevant
 • lengre erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • god formidlingsevne i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • gode generelle IKT-ferdigheter
 • førerkort klasse B. Må kunne disponere egen bil.

Ønskelige kvalifikasjoner

 • god økonomiforståelse
 • erfaring fra arbeid innen fysisk aktivitet og friluftsliv og/eller tverrfaglig samarbeid og utviklingsarbeid
 • erfaring fra ressursforvaltning og offentlig forvaltning
 • erfaring fra lignende arbeid i kommunal/fylkeskommunal regi

Personlige egenskaper

 • selvstendig og trygg i egen rolle
 • fleksibel, kreativ og løsningsorientert
 • ryddig, strukturert og analytisk
 • andre beskriver deg som en lagspiller
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag i et inkluderende og kompetent arbeidsmiljø, der du får bidra til å påvirke utviklingen av Kristiansunds idretts- og friluftsliv i årene som kommer.

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Møre og Romsdal

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 12.12.2022

 

Arbeidssted: Kristiansund kommune

 

Kontaktpersoner:

Toril Skram

tlf: +47 71573900  mob: +47 93052149

 

Hjemmeside:
www.kristiansund.kommune.no
Adresse: Vågeveien 4 6509 Kristiansund

 

Kristiansund kommune

Ytterst mot storhavet ligger sjarmerende Kristiansund. En moderne by der bybildet farges av et rikt kulturliv, nye næringer og ramsalt historie. Kristiansund har 25.000 trivelige innbyggere og en urban bykjerne. Her er det råere og friskere, men samtidig varmere mellom mennesker. Vi har aktive og inkluderende sports- og musikkmiljøer, internasjonal fotofestival og en myriade av andre aktiviteter. Fantastisk natur både til sjøs og til fjells gir muligheter for et aktivt og variert friluftsliv. Kommunen har utviklingsorienterte skoler og barnehager med nasjonale topplasseringer, flotte idretts- og friluftslivsanlegg samt et spennende, engasjerende og relevant næringsliv. Med fly er du på Gardermoen i løpet av 45 minutter, og i Trondheim på 3,5 time med hurtigbåt.

 
 

Del stillingen

Selskap

Kristiansund kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Thor Magne Hasselø
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 95128123

Lokasjon

 • Kristiansund N

Søknadsfrist

September 26, 2022