– fokus på din neste stilling

 

Fagansvarlig miljøterapeut i Miljøarbeidertjenesten avd.2, Nes kommune

 

Er du ute etter en spennende og givende jobb som kan tilby breddekompetanse innen målrettet miljøarbeid til voksne med funksjonsutfordringer?

Da er Miljøarbeidertjenesten i Nes kommune plassen for deg! Vi er med på å sikre gode, helhetlige og trygge tjenester til brukere i deres hjem. I takt med utviklingen i samfunnet øker kompleksiteten og behovene i hjemmene til innbyggerne våre. Det gir oss en unik mulighet til å tenke nytt, benytte vernepleiefaget til å styrke vår kompetanse innenfor ressursmobilisering og mestringsperspektivet, og med brukermedvirkning i fokus. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere, samarbeider tverrfaglig både internt og eksternt, deltar i ulike prosjekter og er opptatt av fleksibilitet og forbedring.

Avdeling 2 er i ferd med å tilpasse boliger for voksne personer med funksjonsnedsettelser. Vi er opptatt av å styrke kompetansen innad, legge til rette for et utviklende fagmiljø og skape muligheter både for brukere og medarbeidere som sikrer gode tjenester også inn i framtida.

Det gir mening å bidra til mestring og livsglede, skape trygghet og et godt liv. Vi ønsker deg som er engasjert, har faglig interesse, og som vil utføre jobben med arbeidsglede og humor.

Miljøarbeidertjenesten er organisert som en virksomhet i Helse og Velferd i Nes kommune og er fordelt i 6 ulike avdelinger med forskjellige fokusområder. Vi gir tjenester til mennesker som har funksjonsnedsettelser, i alle aldre og i alle livets faser. Avdeling 2 gir tjenester til voksne personer med funksjonsnedsettelser.

Miljøarbeidertjenesten avd.2 har en ledig stilling som fagansvarlig miljøterapeut i 100 % fast stilling.
Fagansvarlig miljøterapeut jobber 50 % med fagadministrative oppgaver, og 50 % i miljøet med arbeid dag/ kveld, og arbeid hver 4. helg.

Søknadsfrist: 13.02.2023
Arbeidsgiver: Nes kommune
Sted: Årnes
Stillingstittel: Fagansvarlig miljøterapeut
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4610003488

Arbeidsoppgaver

Yte tjenester i henhold til enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven
Målrettet miljøarbeid
Arbeid og ansvar i forbindelse med Kap.9
Sikre faglig forsvarlighet i tjenesten
Tilrettelegg for mestring, ressursmobilisering og utvikling
Tilrettelegge og bistå i daglige gjøremål/aktiviteter
Medisinhåndtering, medisinansvar
Opplæring og veiledning av medarbeidere – bistå i ressursgruppene, ansvar for internundervisning
Kartlegging/vurdering/utarbeide tiltaksplaner
Samarbeid med verger/pårørende og andre aktuelle instanser
Faglig oppdatering/utvikling/delta aktivt i kommunens prosjekter

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som vernepleier/sykepleier
God kompetanse innen målrettet miljøarbeid med personer med funksjonsnedsettelser
Ønskelig med erfaring fra arbeid med utfordrende atferd
Gode IKT ferdigheter og evne til å anvende ulike fagsystemer
Kunnskap og erfaring knyttet til relevant lovverk
God kommunikasjonsevne, skriftlig og muntlig
Søker må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norskprøve på nivå C1)
Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt relasjonskompetanse
Være fleksibel, tilpasningsdyktig og å kunne omstille deg i arbeidshverdagen
Opptatt av kvalitet i tjenesten og positiv til forbedringsarbeid
Evne til å kunne lede. inspirere og delegere oppgaver
Kunne foreta gode faglige og etiske vurderinger, være bidragsyter til holdningsarbeid
Ha god gjennomføringsevne og beslutningskompetanse
Engasjement for fagutvikling
Mestre en hektisk arbeidshverdag
Positiv bidragsyter til ett godt arbeidsmiljø
Kreativ og løsningsorientert
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Et spennende fagmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
Spennende og varierte arbeidsoppgaver
Organisert opplæring og oppfølging
Lønn etter gjeldende tariff, samt 20 000,- i rekrutteringstiltak for vernepleiere/sykepleiere
Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Minst to referanser må oppgis.

Den som tilsettes må, før tiltredelse, levere politiattest som ikke er eldre enn tre måneder 

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er 6 mnd. prøvetid.

Attester og vitnemål lastes opp i søkeprosessen. Originale vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova § 25.

 

Søk på stillingen her.

 

Leirvegen 10, 2150 Årnes, Norge

Kontaktinformasjon

Kirsten Røisli, Avdelingsleder
901 38 854
kirsten.roisli@nes.kommune.no

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 23.800 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

 

Del stillingen

Selskap

Nes kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Nina Helene Bang
  • Tittel: Ass. avdelingsleder
  • E-Post: nina.helene.bang@nes.kommune.no
  • Mobil/Tlf: 66 10 46 18
  • Nina Skogseth
  • Tittel: Avdelingsleder
  • E-Post: nina.therese.skogseth@nes.kommune.no
  • Mobil/Tlf: 66 10 46 19

Lokasjon

  • Årnes

Søknadsfrist

Januar 16, 2023