– fokus på din neste stilling

 

Diakon i Nidelven menighet i Trondheim, 100% fast

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Nidelven menighet er en av Trondheims største menigheter og har nærmere 16.000 medlemmer. Menigheten har et mangfold av aktiviteter og har god kirkesøkning.

Vi søker deg som ønsker å jobbe som diakon i denne bydelen. Vi tror at du har et stort hjerte for medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende aktiviteter, og ønsker å virkeliggjøre menighetens vedtatte visjon: «Nidelven menighet: Mangfoldig i tro, håp og kjærlighet». Menigheten ønsker å være et raust felleskap hvor alle mennesker kan delta og være inkludert, og vi har en godt innarbeidet plan for diakoni hvor diakonen har et hovedansvar og er svært sentral. Menigheten har en egen plan for «Grønn menighet», og driver et byomfattende arbeid for mennesker med assistansebehov – alle innen feltet diakoni.

Det er fire kirkebygg i soknet: Hoeggen kirke, Tempe kirke, Bratsberg kirke og Leira kapell. Staben består av 13 ansatte i fellesråd/menighetsråd og 4 prester, og vi har kontorer i Hoeggen kirke med flotte nyoppussede lokaler. Menigheten er vertskapsmenighet for det byomfattende satsingsprosjektet uKirke, som er et samskapingsprosjekt med byens ungdommer, Trondheim kommune og andre spennende aktører. Tre ansatte i staben har dette som hovedarbeidsfelt.

Arbeidsoppgaver

Ansvar for det diakonale arbeidet i menigheten, som er nedfelt i menighetens
vedtatte strategiplan
Ansvar i samarbeid med prester og diakonimedarbeider for sjelesorg og samtaler med unge og eldre, samt delta i byomfattende satsninger blant annet i sorgarbeid
Ansvar i samarbeid med stab for enkelte gudstjenester og andre arrangement
Ansvar for arbeidet med frivillighet, i nært samarbeid med diakonimedarbeider
Delta i konfirmantarbeid, med hovedansvar for den årlige Fasteaksjonen
Delta i arbeidet med bærekraft og Grønn menighet
Diakonen sitter i menighetens Diakoniutvalg, og har gjennom dette et sentralt ansvar for å videreutvikle og realisere menighetens plan for diakoni.

Arbeidstid på ettermiddag/kveld og i helger må påregnes

Kvalifikasjoner

Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke
Andre med relevant 3-årig høyskoleutdanning innen helsefag, sosialfag, teologi eller pedagogikk oppfordres til å søke
Erfaring fra diakonalt arbeid, gjerne med flere aldersgrupper
Vi ønsker gjerne at du har noe musikkompetanse, og kanskje spiller et instrument, men det er ikke noe krav
Fortrolig med bruk av IT som arbeidsverktøy
God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
For øvrig vises til «Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for diakoner» fastsatt av Kirkemøtet i 2004.

Dersom det blant søkerne ikke er grunnlag for tilsetting av diakon, kan personer med annen relevant utdanning tilsettes midlertidig som diakonimedarbeider under forutsetning av at den som ansettes, gjennomfører videreutdanning til diakon og gjennom det kvalifiserer seg til den utlyste stillingen.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner og lett for å ta initiativ
Kan ta ledelse og har evner til å lede andre, rekruttere, inspirere og dyktiggjøre frivillige
Trives med å arbeide selvstendig og i team
God på å etablerer kontakt, både med enkeltpersoner, store og små, og samarbeidspartnere
Strukturert, samtidig som du er fleksibel
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Et godt faglig miljø og engasjerte kolleger
Varierte arbeidsoppgaver og god innflytelse over egen arbeidssituasjon
Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk
Offentlig pensjonsordning
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. Kirkelovens § 29.

Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev.

Det kreves medlemskap i Den norske kirke

Søknadsfrist: 07.12.2022

Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim

Sted: Trondheim

Stillingstittel: Diakon i Nidelven menighet i Trondheim, 100% fast

Stillinger: 1

Ansettelsesform: Fast

Heltid / Deltid: Heltid

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4587538426

 

Kontaktinformasjon

Elisabeth Lund, Daglig leder Nidelven menighet
905 63 689

 

Søk på stillingen her.

 

Nordre Risvolltun 2, 7036 Trondheim, Norge

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 165 medarbeidere knyttet til ulike typer stillinger i 16 sokn (22 kirker) og 4 gravplassenheter (19 gravplassanlegg), bygg og eiendomsforvaltning og økonomi- og serviceavdeling. Stillingen som menighetspedagog skal bidra til at FN’s konvensjon om barns rettigheter blir oppfylt, og at barn og unge skal bli kjent med kristne verdier og de tilbud som Den norske kirke har å tilby aldersgruppen 0 – 18 år. Fellesrådet har i dag et tyvetalls undervisningsstillinger rundt omkring i menighetene. Disse stillingene har en felles arena som benevnes undervisningsforum.

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

 

Del stillingen

Selskap

Kirkelig fellesråd Trondheim

Kategorier

Kontaktinfo

  • Tone Varang
  • Tittel: Soneleder KfiT
  • E-Post: tv363@kirken.no
  • Mobil/Tlf: 975 99 587

Lokasjon

  • Trondheim

Søknadsfrist

Desember 7, 2022