– fokus på din neste stilling

*Diakon / diakoniarbeider 80-100 % fast stilling *Kateket / Menighetspedagog 80-100 % fast stilling (søknadsfrist på begge 21.11)

Diakon/diakoniarbeider 80-100 % fast stilling

 

Åkra menighets visjon: SAMLE til kristent fellesskap. STYRKE troen på Den treenige Gud. SENDE ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling.

Åkra menighet ligger i Karmøy kommune. Det er over 6000 kirkemedlemmer i Åkra sokn. Åkra kirke er en stor arbeidskirke som gir gode rammer for et aktivt og variert tilbud for mennesker i alle aldre. Kirkeskipet har med tilhørende menighetssal en kapasitet på over 700 personer. Det er en stor kirkekjeller som brukes mye i barne- og ungdomsarbeidet. Ellers er det kirkestue og et eget bønnerom er under planlegging. Åkra menighet disponerer også Åkra gamle kirke som det i år ble markert 200-årsjubileum for. I soknet ligger Åkra bu- og behandlingsheim, fire barneskoler, ungdomsskole og videregående skole. Det er kjøpesenter og et aktivt næringsliv m.m.   

Karmøy kirkelig fellesråd har nå ledig en spennende stilling som:

Diakon/diakoniarbeider, 80-100 % fast stilling.

I Åkra menighet vil du ha en unik mulighet til å nå mennesker i alle aldre med budskapet om Jesus. Misjonsoppdraget står sentralt i menigheten, og en er opptatt av å være en positiv aktør og drivkraft i lokalsamfunnet. Diakoni beskrives som kirkens omsorgsarbeid, og er nestekjærlighet i praksis. Dette er en helt sentral dimensjon i kirkens virksomhet.

Diakonen leder menighetens diakonale arbeid. Det er utarbeidet en lokal diakoniplan som gir retning for tjenesten. Her er det også potensial for utvikling. Diakonen sitter i diakoni- og misjonsutvalg. Diakonen har tradisjonelt flere faste tillagte arbeidsoppgaver i sin stilling, men dette er også en stilling hvor det er noe mer rom for å utforme profilen på tjenesten ut fra egen utrustning og engasjement. Søkere må gjerne også skrive noe om dette i sin søknad. Diakonen vil arbeide sammen med et team bestående av administrasjonsleder, trosopplærer, kantor, kateket/ menighetspedagog, kirketjener, kapellan og sokneprest.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede, utvikle og organisere menighetens diakonale virksomhet.
 • Sjelesorg, besøkstjeneste og oppsøkende virksomhet.
 • Institusjonsandakter på sykehjem og medvirke i menighetens eldrearbeid.
 • Delta i konfirmantarbeidet, barne- og ungdomsarbeidet og Godhet Karmøy.
 • Medvirke i gudstjenestelivet og evt. i.f.m. gravferd.
 • Delta i arbeid rettet mot mennesker med utviklingshemming
 • Generelt samarbeid med øvrig stab om å bygge menighet og virkeliggjøre vår visjon.

 

Vi søker deg som:

 • ønsker å legge til rette for at flere kan få erfare Guds godhet gjennom kirkens diakonale virksomhet.
 • har evnen til å se verdien av det bestående, videreutvikle og tenke nytt.
 • er kontaktskapende, praktisk anlagt og engasjerer andre til deltakelse.
 • trives i møte med enkeltmennesker, er nærværende og evner å være en støttende medvandrer.
 • har organisatoriske evner, er selvstendig og ser verdien av å arbeide i team.  
 • er utdannet diakon eller har annen relevant utdanning og erfaring.
 • gjerne har egne hobbyer, interesser og ferdigheter som kan integreres og brukes i menighetsarbeidet. 
 • er medlem i Den norske kirke

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning. I et slikt tilfelle vil relevant videreutdanning være ønskelig.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte arbeidsoppgaver og mulighet for å være med å prege egen stilling
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere – ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP
 • Tjenlige kontorfasiliteter lokalisert i Åkra kirke.
 • Et lokalt fagmiljø i Karmøy prosti bestående av flere diakoner og diakonimedarbeidere.

Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For mer info: www.aakra.karmoykirken.no

Administrasjonsleder Grethe F. Myklebust eller ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag

(tlf: 52 81 00 01).

 

Søknad med CV sendes til: ebk@karmoykirken.no.

 

Søknadsfrist:  21.11.2021                      Tiltredelse: 01.01.2022, eller etter nærmere avtale.

 

—————————————————————————————————————————-

 

 

Kateket/Menighetspedagog, 80-100 % fast stilling

 

Åkra menighets visjon: SAMLE til kristent fellesskap. STYRKE troen på Den treenige Gud. SENDE ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling.

Åkra menighet ligger i Karmøy kommune. Det er over 6000 kirkemedlemmer i Åkra sokn. Åkra kirke er en stor arbeidskirke som gir gode rammer for et aktivt og variert tilbud for mennesker i alle aldre. Kirkeskipet har med tilhørende menighetssal en kapasitet på over 700 personer. Et eget bønnerom er godkjent og planlagt bygget. Kirkekjelleren har bl.a. hobbyrom, små fotballbaner, kjellerstue, kjøkken, undervisningsrom og spill- og lekerom. Det er utarbeidet en lokal trosopplæringsplan. I denne er det utarbeidet en konfirmantundervisning basert på Tidslinjen fra Bibelselskapet. Årlig er det mellom 70-95 konfirmanter fordelt på ulike undervisningsgrupper: KRIK, T-CREW/DIAKONI og FRILUFT. Det arbeides også med å utvikle et nytt opplegg kalt Båtkonfirmant.

Karmøy kirkelig fellesråd har nå ledig en spennende stilling som:

Kateket/Menighetspedagog, 80-100 % fast stilling.

I Åkra menighet vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med budskapet om Jesus – noe som kan ha betydning for dem resten av livet. Misjonsoppdraget står sentralt i menigheten og en er opptatt av å være en positiv aktør og drivkraft i lokalsamfunnet.

I denne stillingen vil du ha et ansvar for menighetens trosopplæringsarbeid for aldersgruppen 0-18 år sammen med trosopplærer og øvrig stab. Du vil ha et spesielt ansvar for arbeid tilknyttet aldersgruppen 10-18 år. Herunder bl.a. ansvar for menighetens tweens- og ungdomsarbeid, konfirmantopplegg, ledertrening og kirke-skolesamarbeid. Videre vil du ha medansvar for oppfølging og gjennomføring av menighetens øvrige trosopplæringstiltak. Du vil få jobbe sammen med et team bestående av administrasjonsleder, trosopplærer, diakon, sokneprest, kapellan, kirketjener og kantor. Kateket/menighetspedagog samarbeider særlig tett med trosopplærer.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og organisere menighetens konfirmantarbeid.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere trosopplæringstiltak i henhold til trosopplæringsplanen.
 • Rekruttere, følge opp og veilede frivillige medarbeidere.
 • Drive ledertrening/lederutvikling.
 • Bidra aktivt i gudstjenester tilknyttet konfirmantarbeid og trosopplæring.
 • Planlegge og gjennomføre skole-kirke-samarbeid.
 • Generelt samarbeid med øvrig stab om å bygge menighet og virkeliggjøre vår visjon.

Vi søker deg som:

 • trives godt sammen med barn og ungdom og ønsker å veilede dem til kristen tro og kristent liv.
 • har god formidlingsevne og vil være med å bygge Åkra menighet videre og virkeliggjøre vår visjon.
 • har evnen til å se verdien av det bestående, videreutvikle det og tenke nytt.
 • har organisatoriske evner, kan arbeide selvstendig og er motivert for å arbeide i team.
 • har relevant pedagogisk- og kristendomsfaglig utdannelse og erfaring med planarbeid og undervisning.
 • gjerne har egne hobbyer, interesser og ferdigheter som kan integreres og brukes i menighetsarbeidet. 
 • er medlem i Den norske kirke

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning. I et slikt tilfelle vil relevant videreutdanning være ønskelig.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere – ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP
 • Tjenlige kontorfasiliteter lokalisert i Åkra kirke.
 • Et lokalt fagmiljø bestående av flere kateketer, menighetspedagoger og trosopplærere i prostiet.

Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For mer info:

www.aakra.karmoykirken.no

Administrasjonsleder Grethe F. Myklebust eller ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag

(tlf: 52 81 00 01).

 

Søknad med CV sendes til: ebk@karmoykirken.no.

 

Søknadsfrist:  21.11.2021                                        

Tiltredelse: 01.01.2022, eller etter nærmere avtale.

 

Åkra menighets visjon: SAMLE til kristent fellesskap. STYRKE troen på Den treenige Gud. SENDE ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling. 

Åkra menighet ligger i Karmøy kommune. Det er over 6000 kirkemedlemmer i Åkra soknÅkra kirke er en stor arbeidskirke som gir gode rammer for et aktivt og variert tilbud for mennesker i alle aldreKirkeskipet har med tilhørende menighetssal en kapasitet på over 700 personer. Et eget bønnerom er godkjent og planlagt bygget. Kirkekjelleren har bl.a. hobbyrom, små fotballbaner, kjellerstue, kjøkken, undervisningsrom og spill- og lekerom. Det er utarbeidet en lokal trosopplæringsplanI denne er det utarbeidet en konfirmantundervisning basert på Tidslinjen fra Bibelselskapet. Årlig er det mellom 70-95 konfirmanter fordelt på ulike undervisningsgrupper: KRIKTCREW/DIAKONI og FRILUFT. Det arbeides også med å utvikle et nytt opplegg kalt Båtkonfirmant.

 

Åkra menighets visjon: SAMLE til kristent fellesskap. STYRKE troen på Den treenige Gud. SENDE ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling. 

Åkra menighet ligger i Karmøy kommune. Det er over 6000 kirkemedlemmer i Åkra soknÅkra kirke er en stor arbeidskirke som gir gode rammer for et aktivt og variert tilbud for mennesker i alle aldreKirkeskipet har med tilhørende menighetssal en kapasitet på over 700 personer. Et eget bønnerom er godkjent og planlagt bygget. Kirkekjelleren har bl.a. hobbyrom, små fotballbaner, kjellerstue, kjøkken, undervisningsrom og spill- og lekerom. Det er utarbeidet en lokal trosopplæringsplanI denne er det utarbeidet en konfirmantundervisning basert på Tidslinjen fra Bibelselskapet. Årlig er det mellom 70-95 konfirmanter fordelt på ulike undervisningsgrupper: KRIKTCREW/DIAKONI og FRILUFT. Det arbeides også med å utvikle et nytt opplegg kalt Båtkonfirmant.

 

 

Del stillingen

Selskap

Karmøy kirkelige fellesråd

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Karmsund
 • Kopervik
 • Åkra

Søknadsfrist

November 21, 2021