– fokus på din neste stilling

 

Daglig leder i Tiller og Klæbu menigheter

 

Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ledig nyopprettet 100 % fast stilling som daglig leder i
menighetene Klæbu og Tiller. Menighetene omfatter til sammen i størrelsesorden 15 000 medlemmer i Den norske Kirke, med to kirkebygg og to menighetskontor. Menighetene har til sammen 12 ansatte som daglig leder vil få delegert arbeidsgiveransvar for. I tillegg er det tre hele prestestillinger i menighetene.

Både Klæbu og Tiller har en ung befolkning med mange barnefamilier, noe aktivitetene i begge menighetene bærer preg av. Stabene i begge menighetene består av kateket, diakon, organist, menighetspedagog og kirketjenere, i tillegg til prestene.

Tiller er en bydel i vekst. Rundt 10.000 av innbyggerne er medlemmer i Den norske kirke. Det er mange dåp i menigheten, og en stor andel konfirmanter. Kirkebygget fra 1901 med ca 170 plasser ligger vakkert til. Tiller menighet har et velfungerende menighetssenter med kontor for ansatte og lokaler for aktiviteter initiert både av ansatte og frivillige. Menigheten vil være en kirke der alle kan føle seg hjemme, og ønsker å ha et fellesskap der de som kommer kan oppleve mening og dybde i livet. Kirken bygger på verdier som tro, håp og nestekjærlighet. Målet er at disse verdiene skal komme til uttrykk i en kirke som oppleves relevant for vår tid og kultur. Vi har et bredt tilbud innen ulike sjangre for flere aldersgrupper – Åpen barnehage, speidere, Tweens og ulike arrangement for familier og voksne.

Klæbu ble gjennom kommunesammenslåing slått sammen med Trondheim i 2020, og er et landsens sokn som ligger i underkant av 2 mil fra Trondheim sentrum. Bygda ligger naturnært, med kort avstand til Nidelva, Vassfjellet skisenter, turterreng og skiløyper i umiddelbar nærhet. Bygda blir ofte benevnt som «Beste bygda i by’n».

Klæbu er et område av Trondheim hvor det er tilrettelagt for en sunn og god befolkningsvekst, og det er kort avstand og god kollektivdekning til Tiller og Trondheim sentrum.

Folk i Klæbu er stolte av og slutter godt opp om den vakre kirken fra 1790. Menigheten har eget menighetshus, i nærhet til kirka. Her er det er et aktivt menighetsliv med bl.a. babysang, familiemiddager, lørdagskafe, åpen lunsj, konfirmantundervisning og trosopplæring for de fleste alderstrinn. Det er godt besøk på gudstjenestene som holdes 3 av 4 søndager i måneden, ofte i Klæbu kirke, men også rundt omkring i bygda både innendørs og utendørs. Menigheten legger stor vekt på å være kirke hvor folk er, og det deltar mange frivillige. Det er utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner i bygda, spesielt i forbindelse med Kirkefestuka på høsten. Det er også et godt samarbeid med barnehager og skoler i forbindelse med julegudstjenester og påskevandringer

For mer informasjon se menighetenes hjemmesider

Arbeidsoppgaver

Daglig leder av menighetene Klæbu og Tiller vil sammen med prestelinjen og
menighetsrådene ha ansvaret for å lede og utvikle tjenestetilbudet i de to menighetene. Daglig leder vil ha sin myndighet delegert fra Kirkelig fellesråd og menighetsrådene. Daglig leder inngår i ledergruppe med daglig ledere i tilsvarende stillinger, og har Avdelingsleder Kirkeliv som sin nærmeste personalleder og overordnede.

Ansvarlig for ledelse og utvikling av de ansatte i soknene med unntak av prestene.
God økonomiforvaltning og -styring ut fra delegerte budsjettrammer fra Kirkelig fellesråd.
Bidra til godt og respektfullt samarbeid med prost, sokneprester, menighetsråd, nærmeste overordnede og andre ledere.
Samhandle med HR-avdeling, økonomi- og serviceavdeling, bygg og eiendom og gravplassforvaltningen.
Bidra til at menighetsrådenes virksomhetsansvar blir ivaretatt, og strategi realisert.
Utvikle og bevare et trygt og helsefremmende fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.
Sørge for at menighetskontorene kan holdes åpne for publikum og ivareta daglig drift av kontorene.
Rapporterer til Avdelingsleder Kirkeliv og menighetsråd.

Kvalifikasjoner

Utdanning innen relevant fagkrets på høyskole- eller universitetsnivå
Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse
Ledererfaring fra endrings- og utviklings-prosesser er ønskelig
Gode referanser som personalleder er ønskelig
God innsikt i og erfaring med økonomi og økonomistyring
Erfaring fra administrasjon og offentlig saksbehandling
God kunnskap om Den norske kirke og dens organisering forventes

Personlige egenskaper

Initiativrik og ansvarlig.
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Evne til god veiledning og motivasjon av medarbeidere
Beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

Spennende og varierte arbeidsoppgaver
Offentlige pensjons- og forsikringsordninger
Engasjerte og dyktige kollegaer
Lønn etter avtale

Søkere må være medlem av Den norske kirke, og forplikte seg til å jobbe i henhold til Den norske kirkes tros- og verdigrunnlag.

Søknadsfrist: 15.01.2023
Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Sted: Trondheim, Klæbu, Tiller
Stillingstittel: Daglig leder Tiller og Klæbu menigheter
Stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast
Heltid / Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4594997562

 

Kontaktinformasjon

Inger Helen Nygård, Avdelingsleder Kirkeliv
928 10 420
in472@kirken.no

 

Hovedkontor, Munkegata 6, 7013 Trondheim, Norge
Klæbu kirkekontor
Vikingvegen 8
7540 Klæbu
Norge

Tiller menighetssenter
Romemyra 66
7091 Tiller
Norge

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 165 medarbeidere knyttet til ulike typer stillinger i 16 sokn (22 kirker) og 4 gravplassenheter (19 gravplassanlegg), bygg og eiendomsforvaltning og økonomi- og serviceavdeling. Stillingen som Daglig leder menighet er organisatorisk plassert i avdeling Kirkeliv og har Avdelingsleder Kirkeliv som nærmeste leder. Sammen med åtte øvrige Daglig leder menighet og Avdelingsleder utgjør gruppen det totale lederskapet i Avdeling Kirkeliv.

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

 

Del stillingen

Selskap

Kirkelig fellesråd Trondheim

Kategorier

Kontaktinfo

  • Elisabeth Lund
  • Tittel: Daglig leder Nidelven menighet
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 905 63 689

Lokasjon

  • Trondheim

Søknadsfrist

Januar 15, 2023