– fokus på din neste stilling

Bu- og habilitering nord: Vernepleiarar, helsefagarbeidarar og helgevaktstillingar (Søknadsfrist 31.10)

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar. Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

Vernepleiar 5 x 100% faste stillingar ved Bu- og habiliterin

Utlyst06.10.21
Søknadsfrist31.10.21
SelskapKvinnherad kommune
StillingstypeFast i turnus
LokasjonBu og habilitering Nord

Helsefagarbeidar 50 % fast ved Bu- og habilitering

Utlyst06.10.21
Søknadsfrist31.10.21
SelskapKvinnherad kommune
StillingstypeFast i turnus
LokasjonBu og habilitering Sør

Helgevakter faste og vikariat ved Bu- og habilitering

Utlyst06.10.21
Søknadsfrist31.10.21
SelskapKvinnherad kommune
StillingstypeFast i turnus
LokasjonBu og habilitering Sør

Del stillingen

Selskap

Kvinnherad kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon pr utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Rosendal

Søknadsfrist

Oktober 31, 2021