– fokus på din neste stilling

Anskaffelsesansvarlig (søknadsfrist 01.03)

 

 

Anskaffelsesansvarlig

 

SVS – Stab for virksomhetsstyring, Finnmark pd
Vi har for tiden ledig stilling som anskaffelsesansvarlig, med kontorsted Kirkenes

Arbeidsoppgaver

 • Være ledergruppens rådgiver innenfor saksfeltet
 • Følge opp sentrale føringer, gjennom implementering av sentral instrukser og retningslinjer
 • Utarbeide strategiske anskaffelsesplaner
 • Anskaffe og bestille tjenester og produkter på vegne av politidistriktet
 • Faglig bindeledd mellom politidistriktet, Politiets Fellestjenester og Politiets IKT-tjenester
 • Rolle i politidistriktets sikkerhetsorganisasjon
 • Gi råd og veiledning til ledelse og brukere
 • Sikre gode oversikts- og utskiftningsplaner innenfor IKT området
 • Delta i nasjonalt nettverk innenfor fagområdene

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen juridiske fag, økonomi, ledelse, innkjøp/anskaffelse eller lignende
 • Lang relevant erfaring fra tilsvarende arbeid, innkjøps- og/eller prosjektstyring og annen planleggingserfaring kan kompensere for deler av formalkompetansen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Det kreves plettfri vandel og politiattest (uttømmende og utvidet) som må innhentes ved ev. ansettelse jf. politiloven 18 og politiregisterloven § 41.
 • Må kunne klareres for aktuelt nivå jf. sikkerhetsloven

Ønsket:

 • Kjennskap til reglene om offentlige anskaffelser
 • Erfaring med innkjøp og anskaffelser
 • Personlige egenskaper
 • Selvstendig og strukturert
 • Service- og brukerorientert
 • Evne til å tenke strategisk og helhetlig
 • God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Sette retning og skape resultater i samarbeid med andre

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med å utforme fremtidens politi .
 • Tilsetting som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver stillingskode 1364, avhengig av kvalifikasjoner.
 • Stilingen avlønnes i lønnsspennet 583 100 – 704 900 avhengig av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se spk.no for mer informasjon)

Arbeidssted Rådhussvingen 1, 9900 Kirkenes

 

Kontaktinformasjon

Jan Rudi Grundstrøm Pedersen
Leder virksomhetsstyring
78 42 80 60

Finnmark politidistrikt er med sine 48 637 km2 et av Norges største politidistrikter og dekker en befolkning på ca 80 000 fordelt på 19 kommuner. Kommunene Tana, Nesseby, Karasjok, Kautokeino og Porsanger er kjerneområdet for samisk kultur og språk. Politidistriktet er organisert i en geografisk driftsenhet med fire tjenesteenheter , fem funksjonelle driftsenheter og tre lederstøttestaber.

Distriktet ledes av politimesteren med hovedsete i Kirkenes. Finnmark politidistrikt har Norges eneste Schengengrense over land, og har ca 430 medarbeidere.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker, dersom vedkommende selv ber om det. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlig, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Det stilles krav om plettfri vandel, vurdering av skikket- og egnethet vil bli vektlagt. Før tilsetting må en legge frem utvidet og uttømmende politiattest, jf politiregisterloven § 41og politiloven § 18.

Elektronisk søknad sendes ved å velge Søk på stillingen. Attester og vitnemål legges ved elektronisk. Vi ber om at det oppgis minimum to referanser.

Finnmark politidistrikt skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Del stillingen

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

Selskap

Politiet

Lenke til firma

https://www.politiet.no/

Kontaktinfo

 • Jan Rudi Grundstrøm Pedersen
 • Tittel: Leder virksomhetsstyring
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 78 42 80 60

Lokasjon

 • Kirkenes

Søknadsfrist

Mars 1, 2020