– fokus på din neste stilling

 

2 x 100 % Sjukepleiar, ei fast stilling og eitt vikariat

 

Heimeteneste Nord, Gr. 1 søkjer sjukepleiarar i 100 % stilling. Ei stilling er fast, ei er i eit svangerskapsvikariat.

Tilsetjing i fast stilling : 01.01.23

Tilsetjing i vikariat: 01.04.23 – 01.09.24

Stillinga er i turnus med arbeid kvar 3. helg.

Arbeidet er ute i eigen heim til brukarane våre.

Det vert stilt krav om autorisasjon som sjukepleiar.

Du må ha sertifikat på bil og ha gode kunnskapar i norsk skriftleg og munnleg.

Personlege eigenskaper:

 • God på samarbeid.
 • Tolmodig og empatisk med stor respekt for pasienten.
 • Evne til å skape tryggleik for pasienten.
 • Er trygg i pleiesituasjon og evnar å vera sjølvstendig.

Vi tilbyr

 • Utfordrande oppgåver i ein til tider hektisk arbeidsdag.
 • Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø.

Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML. Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP. Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd.

Det er elektronisk søknad:

Eksisterande brukar

Er du allereie registrert i systemet, logger du inn med brukarnamn og passord. Om du ikkje huskar påloggingsinformasjonen din, trykker du på Gløymd passord under Logg inn med passord.

Ny brukar

Om du ikkje er registrert i EasyCruit tidlegare, opprettar du brukar ved å velja Ny brukar.

 

Søk på stillingen her.

 

Fylke: Vestland

Jobbtype: Fast

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Skift/turnus

 

Søknadsfrist: 31.01.2023

 

Tiltreding: 01.01.2023

 

Kontaktpersonar:

Ellen Korsvold

mob: +47 957 68 175

 

Heimeside:
www.kvinnherad.kommune.no
Adresse: Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Kvinnherad kommune Helse
Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.

Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

 

Del stillingen

Selskap

Kvinnherad kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Irina Zimina
 • Tittel: Avdelingsleiar
 • E-Post: irina.zimina@kvinnherad.kommune.no
 • Mobil/Tlf: Mobil 488 94 055 Arbeid 488 94 055

Lokasjon

 • Husnes

Søknadsfrist

Januar 31, 2023