– fokus på din neste stilling

2 sykepleiere i 100 % og 1 sykepleier i 75 % fast stilling. 2. gangs utlysning (Søknadsfrist: 26.10)

 

Vi søker 2 sykepleiere i 100 % og 1 sykepleier i 75 % fast stilling. 2. gangs utlysning

 

PRO Jessheim Vest, Ullensaker kommune

På Gjestad Bo- og Aktivitetssenter ligger vår sykehjemsavdeling, Avdeling Toppen. Sykehjemmet ligger med kort avstand til Jessheim sentrum. I tillegg til vår avdeling består enheten av en korttidsavdeling, hjemmetjeneste og institusjonsavdelinger for personer med demens.

Avdeling Toppen er en somatisk institusjonsavdeling med 28 langtidsplasser og 2 rulleringsplasser, fordelt på 2 team. Vi søker deg som er engasjert i geriatri, som ønsker å gjøre hverdagen til våre beboere best mulig, deg som liker å dele kunnskapen din med andre, spre godt humør, samt å spille kollegaer gode.

Totalt 3 sykepleierstillinger, 2 x 100 % fast og 1 x 75 % fast, todelt turnus med arbeid hver 3. helg.
Lønn: Stillingen avlønnes i SKO 7174, med årslønn i 100 % stilling fra kr 444.400 til kr 523.100 etter ansiennitet.

Søknadsfrist: 26.10.2021
Arbeidsgiver: Ullensaker kommune
Stillingstittel: Vi søker 2 sykepleiere i 100% og 1 sykepleier i 75%.
Stillinger: 3
Heltid / Deltid: Heltid, Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100, 75
Webcruiter-ID: 4437988170

Arbeidsoppgaver

Sikre god faglig kvalitet på behandling og pleie av beboere.
Samarbeide tett med beboere, pårørende, sykehjemslege og kollegaer.
Veilede kollegaer, beboere, pårørende og studenter.
Dokumentasjon i pleie- og omsorgssystem og kvalitetssystem.
Legemidelhåndtering og oppfølging av rutiner rundt dette.
Bidra til et godt arbeidsmiljø, støtte og løfte kollegaer.
Ansvarsvakt på kveld og helg.

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent/norsk autorisasjon som sykepleier i Norge.
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, tilsvarende B2 eller mer, samt generelt gode kommunikasjonsferdigheter og formidlingsevne skriftlig og muntlig.
Beherske moderne dataverktøy som f.eks. Cosdoc, Teams, TQM, GAT, Dalux, KS Læring og Smart Vakt, samt evne til raskt å sette deg inn i nye datasystemer og digitale endringer.
Ønskelig med erfaring innen geriatri, palliasjon og demens.
Sterk og trygg fagperson, med evne til å jobbe selvstendig og i team.
Kunne håndtere en hektisk arbeidsdag og gjøre prioriteringer der det trengs.
Være aktiv i det faglige utviklingsarbeidet i avdelingen.

Personlige egenskaper

Du har et stort beboer- og pårørendefokus.
Du har vilje og evne til å påta deg ansvar, du holder deg oppdatert, er selvstendig, samt kan jobbe i team.
Du har gode evner til å prioritere og delegere arbeidsoppgaver, samt er beslutningsdyktig.
Du er løsningsorientert, endringsvillig og tilpasningsdyktig.
Du er faglig engasjert og opptatt av forbedringsarbeid i sykehjemstjenesten.
Du er fleksibel, pålitelig og strukturert.
Du har gode samarbeidsevner og ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. Helse- og omsorgstenestelova § 5-4, fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene, som vaktmester og renholder, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopi av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen eller tas med til evt. intervju. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer ikke blir returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25.

 

Gjestad Bo- og aktivitetssenter, Ringvegen 69-81, 2066 Jessheim, Norge

 

Kontaktinformasjon

Bjørg Melby, Avdelingsleder
480 48 452
bjorg.melby@ullensaker.kommune.no

 

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 40.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Vi jobber etter Ullensaker kommunes verdier: «Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling – sammen vil vi MER».

MER står for Modig, Endringsdyktig og Raus.
Verdiene våre er en viktig rettesnor i vårt arbeid i Ullensaker kommune.

 

Del stillingen

Selskap

Ullensaker kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Jessheim

Søknadsfrist

Mai 25, 2021