– fokus på din neste stilling

FAST JOBB I BARNEHAGEN?

To ledige stillinger for pedagogisk leder

 

LEKA KOMMUNE – Leka barnehage

Ledige stillinger:

To 100 % stillinger som pedagogisk leder ledig for tiltredelse 1. mars 2023

Ved fast tilsetting tilbys kr 100 000 mot bindingstid på to år (signeringsbonus).

PEDAGOGISK LEDER

Kompetanse og erfaring:

 • Barnehagelærer eller tilsvarende annen høyere utdanning med barnehagepedagogikk vil bli foretrukket.
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid vil telle positivt.

Oppgaver og ansvar:

 • Lede det daglige arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av enkeltbarna og barnegruppen.
 • Lede det daglige arbeidet med å skape et trygt og utviklende miljø for enkeltbarna og barnegruppen leke og være i aktivitet sammen med barna.
 • Stimulere barns fantasier og skapertrang gjennom ulike aktiviteter. Ha det pedagogiske ansvaret på avdelingen.
 • Veilede kollegaer og skape et godt leke- og læringsmiljø.
 • Samarbeide med foresatte.

Personlige egenskaper:

 • Du liker å samarbeide med andre.
 • Du har mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette.
 • Du kommuniserer godt og er tydelig.
 • Du skaper tillit både hos barn, foresatte og kolleger.
 • Du har evnen til å stimulere til trivsel og godt samspill mellom barna, dine medarbeidere og andre.
 • Det legges vekt på personlig egnethet.

For begge stillingene gjelder:

 • Personalmøter avholdes på ettermiddagstid/kveldstid en gang per måned. Obligatorisk oppmøte.
 • Du blir en del av et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.
 • Hjelp til å finne bolig.
 • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.

Søknad:

Send oss søknad vedlagt CV og referanser.

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som jobber i barnehage.

Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater.

Spørsmål rettes til styrer Ingrid Skogly

Ingrid.skogly@leka.kommune.no

Telefon 958 69 147.

 

Søknadsfrist 12. januar 2023

 

Søknad sendes til post@leka.kommune.no

 

Mer om oss:

Leka barnehage ligger på en fin naturtomt med nærhet til fjell, skog og sjø.

Vi benytter mange naturområder i nærheten til turområde, hvor det er muligheter for fine naturopplevelser.

Leka barnehage er en to-avdelings barnehage for barn i alderen fra åtte måneder til seks år.

Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og med voksne.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg, lek, læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

Det skal tas hensyn til:

 • barnets alder
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Satsningsområder

 • språk
 • lek
 • kosthold
 • det enkelte barn
 • barns medvirkning
 • fleksible plasser

Bredt samarbeid 

Foruten samarbeid med foreldre har vi flere områder vi samarbeider med:

 • skole
 • PPT
 • barnevern
 • helsesøster
 • bibliotek
 • lag og foreninger
 • bedrifter
 • privatpersoner

Språkkommune

Leka kommune er godkjent som språkkommune, som er et utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving i samsvar med Rammeplan for barnehager.

Gode språklige ferdigheter er avgjørende for barns lek og læring i barnehagen, og for den enkeltes mulighet til å utvikle gode lese – og skriveferdigheter, slik at de lykkes i utdanning, arbeids og samfunnsliv.

Her finner du mer informasjon: Oppvekst og familie

 

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Ingrid Skogly
 • Tittel: Styrer
 • E-Post: Ingrid.skogly@leka.kommune.no
 • Mobil/Tlf: Telefon 958 69 147

Lokasjon

 • Leka

Søknadsfrist

Januar 12, 2023