– fokus på din neste stilling

Ullensvang kommune Kultur, næring og samfunn

Ullensvang kommune Byggesak, kart og oppmåling

100% stilling som rådgjevar ved Byggesak

 

Ledig stilling som rådgjevar byggesak 100 %

Stillingane ligg til verksemd for byggesak, kart og oppmåling. Verksemda er no slått saman med verksemd for landbruk og havbruk med felles leiar. Verksemda har i dag 13 tilsette, og det er kontorfasilitetar i Odda, Jondal og Kinsarvik. Ein vil vera fleksibel i høve til arbeidsstad.

Arbeidsoppgåver:

Hovudmengda av arbeidet er knytt til sakshandsaming knytt til plan- og bygninglova og anna aktuelt lovverk. Dialog med innbyggjarane er også ein viktig del av arbeidet.

Ynskte kvalifikasjonar:

Minimum 3- årig høgare relevant utdanning innan relevant fagkrets, td. ingeniør, jurist, arealplanleggar. Andre utdanningsretningar kan vurderast.

Kjennskap/ erfaring til aktuelt lovverk og erfaring frå fagområda

Gode evner til skriftleg, munnleg og visuell presentasjon. Administrasjonsspråket i Ullensvang kommune er nynorsk.

Eigenskapar:

 • Ynskje om å delta aktivt i utviklinga av den nye kommunen
 • Evne til å arbeida systematisk
 • Gode gjennomføringsevner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet og positiv innstilling
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt

Me tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver i eit kompetent og utviklingsretta fagmiljø
 • Løn etter avtale
 • Gode moglegheiter for å utvikla kommunen, tenesta og eigen kompetanse

Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår

 

Søk på stillingen her.

 

Fylke: Vestland

Jobbtype: Fast

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Dag

Arbeidsstad: Ullensvang kommune

 

Kontaktpersonar:

Trygve Vik

mob: +47 900 69 759

 

Heimeside:
ullensvang.kommune.no
Adresse: Opheimsgata 31 5750 Odda

Ullensvang kommune Byggesak, kart og oppmåling
– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

 

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Kristian Bondhus-Jensen
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 975 58 600

Lokasjon

 • Odda

Søknadsfrist

Januar 28, 2023