– fokus på din neste stilling

 

Diakon/Diakonimedarbeider

 

Tromsø kirkelige fellesråd

Menighetene på Kvaløya består av soknene Hillesøy, Kvaløy og Sandnessund, som strekker seg fra Hillesøy/Sommarøy i sør til Rebbenesøy i nord. Soknene ligger i umiddelbar nærhet til Tromsø by. Staben for de tre menighetene har til sammen 14 ansatte; kirkemusiker, kirketjenere, menighetspedagoger, kateket, sokneprester og ungdomsarbeidere. Menighetene samarbeider tett i stabsfellesskapet, og inspirerer hverandre til kreativt arbeid og tverrfaglig samarbeid.

Tromsø kirkelige fellesråd er felles forvaltningsorgan for de ni soknene i Tromsø kommune. Fellesrådet har ansvar for gravferdsforvaltningen og kirkebyggene, og er arbeidsgiver for de kirkelig tilsatte bortsett fra prestene. I Tromsø kirkelige fellesråd er det 47 årsverk fordelt på ca. 65 ansatte

Det lyses ut 100 % stilling som diakon/diakonimedarbeider for de tre menighetene, med snarlig tiltredelse. Stillingen har tidligere vært en 2-årig prosjektstilling som nå gjøres fast. Stillingen omfatter det diakonale arbeidet i menighetene , samt samarbeid med hjemmetjenesten for oppbygging av besøkstjeneste. Diakonen inngår i samarbeidet menighetene har, sykehjemstjenesten på Kvaløysletta og Havtun sykehjem. Stillingsbeskrivelse vil bli utarbeidet.

Søknadsfrist: 08.01.2023
Arbeidsgiver: Tromsø kirkelige fellesråd
Sted: Kvaløysletta
Stillingstittel: Diakon/Diakonimedarbeider
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4597670361

Arbeidsoppgaver

Ledelse av menighetenes diakonale arbeid
Samarbeid med sykehjemmene i menighetene
Lede og videreutvikle besøkstjenesten
Ansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige innen diakonitjenesten, samt bygge nettverk
Diakonalt arbeid for barn og ungdom, deriblant delta i konfirmasjonsarbeid og undervisning
Bidra til utvikling og fornyelse av menighetenes diakonale planer
Delta på gudstjenester tilknyttet diakonale tiltak/prosjekter for menighetene, samt organisere medarbeidere til kirkekaffen

Kvalifikasjoner

Utdannet diakon i samsvar med tjenesteordningen og kvalifikasjonskrav for diakoner i Den norske kirke
Dersom det ikke er søkere med godkjent diakonutdanning, vil det kunne tilsettes diakonimedarbeider. Diakonimedarbeider må ha relevant universitetsutdanning med minimum bachelor grad
Relevant erfaring med diakoni og menighetsarbeid er ønskelig
Krav til medlemskap i Den norske kirke og kjennskap til kirkelig virksomhet
Behersker norsk meget godt, muntlig og skriftlig.
Den tilsatte må ha førerkort og disponere bil
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
Evne til å skape tillit i møte med mennesker i ulike livssituasjoner
Evne til å arbeide målrettet både selvstendig og i team
Samarbeider godt med ulike faggrupper og frivillige
Holder seg faglig oppdatert

Vi tilbyr

Lønn og godtgjørelse etter KA`tariffavtale
Pensjonsordning i Tromsø kommunale pensjonskasse
Allsidig og fleksibel arbeidshverdag
Trivelig kontorfellesskap med øvrige ansatt

 

Søk på stillingen her.

 

Slettatorget 8, 9100 Kvaløysletta, Norge

Kontaktinformasjon

Heidi Bolstad
Personalsjef
41142087

Silje Johnsen
Menighetsforvalter
92843745

 

Tromsø kirkelige fellesråd er felles forvaltningsorgan for de ni soknene i Tromsø kommune. Fellesrådet har ansvar for gravferdsforvaltningen, samt kirkebyggene og er arbeidsgiver for de kirkelig tilsatte, bortsett fra prestene. I Tromsø kirkelige fellesråd er det 47 årsverk fordelt på ca. 65 ansatte.

 

Del stillingen

Selskap

Tromsø kirkelige fellesråd

Kategorier

Kontaktinfo

  • Heidi Bolstad
  • Tittel: Personalsjef
  • E-Post: heidi.bolstad@kirken.tromso.no
  • Mobil/Tlf: 411 42 087

Lokasjon

  • Tromsø

Søknadsfrist

Januar 8, 2023