– fokus på din neste stilling

100% fast stilling som saksbehandler ved Barnevernstjenesten Sør-Helgeland (søknadsfrist 10.02.2023)

 

 

100% midlertidig stilling som PP-rådgiver/spesialpedagog ved PPT Sør-Helgeland

 

Om oss i Brønnøy

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia – midt i landet – med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv.

Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.

Om stillingen

PPT Sør-Helgeland har fra 1. november 2022, ledig midlertidig stilling som PP- rådgiver/ spesialpedagog i 100% stilling, med mulighet for fast ansettelse.

PPT Sør-Helgeland er en interkommunal tjeneste for Sør- Helgeland som består av kommunene Bindal, Brønnøy, Sømna, Vevelstad og Vega. PP- tjenesten har i overkant av syv stillinger inklusive leder.

Arbeidsoppgaver

Samarbeide med barnehage, skoler og andre instanser slik at barn og unge får en
Best mulig opplæring
Være sakkyndig instans i tråd med opplæringsloven og barnehageloven.
Bidra med særskilt kompetanse inn i barnehage og skole
Gi veiledning til foresatte, barn og unge
Gi veiledning til ansatte i barnehage og skole

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

Utdannet spesialpedagog med 2. eller 3. avdeling spesialpedagogikk/bachelor spesialpedagogikk
Mastergrad innen logopedi, spesialpedagogikk eller pedagogikk er ønskelig
Erfaring fra arbeid i PP- tjeneste eller lignende rådgivingstjeneste er ønskelig
Gode kunnskaper og erfaring fra arbeid i barnehage og/eller grunnskole
Ønskelig med utredningskompetanse innen språk-, lese- og skriveutvikling samt sammensatte lærevansker
Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet i regionen, søker bør ha førerkort for bil.

Personlige egenskaper

Søker må være god i å samarbeide med andre så vel som selvstendig i sin egen saksbehandling
Gode ferdigheter i norsk både skriftlig og muntlig er nødvendig
Pådriver i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og skole
Ved tilsetting vil gode samarbeidsevner og personlig egnethet bli vektlagt.

Stillingen krever politiattest (ikke eldre enn 3 måneder)

Vi tilbyr

Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglig team
Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
Brønnøy kommune er en IA- bedrift
En utviklingsorientert organisasjon
Tilflyttere til Brønnøy kommune etter 01.01.2022 får tilbud om gratis barnehage og SFO til og med 31.12.2023.

 

Søk på stillingen her.

 

Spørsmål om stillingen

Leder ved PPT Hilde Mørk, telefon: 750 18 210 / 906 19 640

Generell info
Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2.

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Det inngår 6 måneders prøvetid i tilsettingen.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Søk stillingen

 

Søknadsfrist 5. oktober 2022

 

Arbeidsgiver Brønnøy kommune

Kommune Brønnøy

Omfang Heltid

Varighet Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted Pedagogisk-psykologisk tjeneste

 

Del stillingen

Selskap

Brønnøy kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Hilde Mørk
  • Tittel: Leder ved PPT
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon: 750 18 210 / 906 19 640

Lokasjon

  • Brønnøysund

Søknadsfrist

Februar 10, 2023