– fokus på din neste stilling

 

100% fast stilling som avdelingsleder mellomtrinnet ved Brønnøysund barne- og ungdomsskole

 

Om oss i Brønnøy

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia – midt i landet – med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv.

Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.

Om stillingen

Brønnøyskolen søker dyktig og engasjert avdelingsleder med sterk interesse for skoleutvikling og med et brennende engasjement for elevenes læring, helse og trivsel. Vi ønsker å tilsette en avdelingsleder som vil være med å utvikle Brønnøyskolen til en god plass å være for både elever og medarbeidere.

Brønnøysund barne- og ungdomsskole ligger midt på skoletunet i Brønnøysund, nært Brønnøysund videregående skole, voksenopplæringa, idrettshall, samfunnshus og rådhuset. Skolen er en 1-10 skole, og har skoleåret 2022/23 ca. 320 elever.

I Brønnøyskolen skal skoleutviklinga være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden. Vi søker deg som aktivt vil være med på å utvikle skolen videre som en del av Brønnøyskolen og gjennom det regionale skolesamarbeidet på Sør-Helgeland.

Hos oss vil vi at ledelse av skolen direkte påvirker elevers læring i positiv retning. På BBU ønsker vi skape et trygt, godt og variert læringsmiljø hvor elevene trives og ønsker å lære. Skolens beliggenhet gir gode muligheter for undervisning også utendørs.

Elevene i Brønnøyskolen skal oppleve å ha en smart, digital skolehverdag. Dette betyr konkret at nettbrett skal være et naturlig verktøy for elever og lærere. Alle elever i Brønnøyskolen har egen iPad.

Brønnøy kommune er en språkkommune, og du som avdelingsleder vil være med på å drive dette arbeidet fram både i egen skole og på kommunenivå. I tillegg må arbeidet med Fagfornyelsen bidra til at skolen jobber som et lærende fellesskap, der avdelingsleder har ansvar for å lede arbeidet ved sin avdeling.

Brønnøyskolen legger vekt på et godt skolemiljø, der arbeidet med vennskap, inkludering og sosial kompetanse har prioritet. Vi er også opptatt av å sikre at elevens medvirkning blir tatt på alvor i alle saker som omhandler deres skolehverdag.

Brønnøyskolen samarbeider med barnehager, videregående skole og andre instanser for å sikre elevenes utvikling og læring i et 0 – 18 års perspektiv.

Arbeidsoppgaver

Utvikle godt læringsmiljø for alle elevene og å ta elevstemmen på alvor, i samarbeid med ansatte, foresatte og andre aktører
Ledelse (fag- og og personalansvar) for avdelingen 60 %, og undervisning 40 % (primært samme avdeling og i samsvar med søkers kompetanse)
Inngå i ledergruppa ved skolen (rektor og avdelingsledere), der ansvarsoppgaver for øvrig drøftes og fordeles etter kompetanse, erfaring og behov.
Fagansvar: Lede arbeid med læreplaner og utviklingsarbeid på avdelinga, gjennom profesjonsfaglig fellesskap
Personalansvar: Bemanningsplan m/arbeidsplaner, medarbeidersamtaler og oppfølging av ansatte. Vektlegge helsefremmende arbeidsmiljø og nærvær
Følge opp saker vedr. elever som tilhører avdelinga, herunder delta i samarbeidsmøter osv.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
Kvalifikasjoner

Undervisningskompetanse for grunnskolen og erfaring med undervisning fra de aktuelle trinn
Lederutdanning, eller relevant erfaring fra området. Arbeidsgiver ønsker å legge til rette for lederutdanning hvis dette ikke innehas.
IKT-kompetanse for undervisnings- og administrasjonsverktøy, herunder bruk av nettbrett

Personlige egenskaper

Evne til å skape et kollegialt fellesskap med god delingskultur, der det å gjøre hverandre god blir framhevet og verdsatt som fundament for faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø
Evne til å jobbe målrettet og systematisk i samarbeid med andre, og i samsvar med vedtatte budsjetter, utviklingsmål og Brønnøy kommunes lederstandard
Evne og vilje til å bygge relasjoner til elevene på trinnet.
Ha vilje til nytenking i det pedagogiske arbeidet.
Personlig egnethet vil i stor grad bli vektlagt ved ansettelse.
Stillingen krever politiattest (ikke eldre enn 3 måneder)

Vi tilbyr

Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
Brønnøy kommune er en IA- bedrift
En utviklingsorientert organisasjon
Tilflyttere til Brønnøy kommune etter 01.01.2022 får tilbud om gratis barnehage og SFO til og med 31.12.2023.

Spørsmål om stillingen

Rektor Ola Morten Moe, telefon: 90 52 92 52/ 75 01 22 02

Generell info

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2.

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Det inngår 6 måneders prøvetid i tilsettingen.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 29. desember 2022

 

Arbeidsgiver Brønnøy kommune

Kommune Brønnøy

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Brønnøysund barne- og ungdomsskole

 

Del stillingen

Selskap

Brønnøy kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Bjørnar Jensen
  • Tittel: Avdelingsleder for voksenopplæring
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: telefon: 75 01 22 87 / 416 03 801

Lokasjon

  • Brønnøysund

Søknadsfrist

Desember 29, 2022